De vanligaste sorternas elavtal
Olika avtalsformer. De vanligaste formerna av elavtal är fast, rörligt och mixat elavtal.

Avtalsformer för el

När du ska teckna elavtal finns flera avtalsformer med olika elpriser att välja mellan – däribland fast, rörligt, timbaserat eller mixat elpris. Vissa elavtal kan passa dig perfekt och andra kanske mindre bra. Varje avtalsform har nämligen sina för- och nackdelar. Vilket som är bäst är därför upp till var och en att avgöra.

Bild på artikelförfattaren Victor Horn.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 12.10.2022 16:11

Fast elpris

Ett fast elpris, även kallat bundet elpris, är ett avtal om att betala ett visst pris per kilowattimme för en viss tid. Det kan handla om tre eller sex månader, eller årsvis. De längsta avtalen skrivs normalt sett på tre till fem år, men det finns även fastprisavtal med en bindningstid på upp till tio år.

En stor fördel med det fasta elpriset är att fakturan inte kommer att innehålla några obehagliga överraskningar. Du vet vad du får betala och kan budgetera för det. Nackdelen är att det historiskt sett är något dyrare att ha ett fast elpris, men det kan variera i framtiden. Dessutom får du inte ta del av lägre elpriser om priset på elbörsen skulle sjunka. För att göra det behöver du ett rörligt elavtal.

Rörligt elpris

Det rörliga elpriset är ett pris som varierar över dygnet. Ibland är priserna låga tack vare den goda tillgången på el på marknaden. Ibland skjuter priset i höjden. Det sker bland annat när det är brist på el på marknaden.

Rörligt pris är ofta att rekommendera då det historiskt sett är billigare än det fasta priset. Men hur det blir i framtiden är alltid omöjligt att säga. Risken är att priset stiger kraftigt en viss månad, och det är inte alla som är bekväma med att inte veta vad de kommer att få i elkostnad varje månad. Men om elpriset istället skulle sjunka kraftigt kan du räkna med att tjäna pengar på ditt rörliga elavtal.

Rörliga elavtal har sällan någon bindningstid utan löper tillsvidare. Därför kan du med rörligt pris som avtalsform enkelt byta elbolag när så önskas. I övriga fall gäller givetvis den avtalade tidsperioden.

Timprisavtal

Ett timprisavtal är en form av rörligt elavtal som är timbaserat. Det innebär att din elräkning avgörs av din faktiska elanvändning timme för timme, där priset styrs av elbörsens aktuella spotpriser.

Avtalets upplägg gör att du får större makt att påverka din totalkostnad genom att styra mer av din elanvändning till exempelvis helger och sena kvällar, då elpriset vanligtvis är lägre.

El till inköpspris

Med el till inköpspris avses ett rörligt elpris utan påslag till samma kostnad som elbolaget köper in elen. Däremot tillkommer ofta fasta års- eller månadsavgifter, vilket vanligtvis gör den här formen av elavtal dyrare än vid första anblick. Om du ska teckna ett avtal med el till inköpspris bör du därför fråga efter elbolagets jämförpris, där både de fasta och rörliga delarna av elpriset framgår.

Mixat elpris

Ett mixat elpris är en blandning av det rörliga och det fasta elpriset. Med ett mixat elavtal delas elpriset oftast upp i två delar: en fast och en rörlig. Det är vanligt att det fasta och det rörliga elpriset får stå för 50 procent var av elavtalet, vilket innebär att du betalar ena halvan av din elförbrukning till ett fast pris och den andra halvan till ett rörligt pris. I vissa fall går det även själv att välja hur stor du vill att din fasta eller rörliga del av avtalet ska vara.

Med ett mixat elpris får du ta alltså ta del av det rörliga elprisets sänkningar och höjningar samtidigt som du får säkerheten och tryggheten med ett fast elpris.

Vintersäkrat elpris

Ett vintersäkrat elpris är en form av mixavtal. Om du har att mixat elavtal får du ett rörligt pris under sommarhalvåret, då elförbrukningen och elpriserna oftast är lägre. Under vinterhalvåret gäller däremot ett fast pris. Det är också då elförbrukningen och elräkningarna är som störst, och det är inte ovanligt att priserna också sticker i höjden. Priset som anges i ett sådant avtal gäller enbart vinterhalvåret.

Exempel på fast, rörligt och mixat elpris
Fast, rörligt eller mixat elpris? Olika elavtal passar olika personer och hushåll. För att hitta ett elavtal som passar just dig är det därför bra att jämföra elavtal.

Anvisningspris och tillsvidarepris

Om du inte aktivt har valt ett elavtal med något elbolag får du ett anvisat elavtal – även kallat tillsvidareavtal – med ett anvisningspris. Då får du ett rörligt pris som är betydligt dyrare än om du själv hade valt ett avtal. Därför rekommenderas det alltid att du aktivt väljer ett elavtal.

En anledning till det höga priset är att elbolaget inte har behövt förhandla med dig för att få dig som kund, och därför kan de sätta vilket pris de vill. En annan anledning är att du som kund inte ännu har valt ett avtal, men kanske kommer att göra det hos ett annat elbolag inom en snar framtid. Du räknas då som en mycket osäker kund, och då gäller det att säkra upp inkomsterna för bolaget.

Portföljförvaltad el

Portföljförvaltning, också kallat portföljavtal, elfond eller avropsavtal, är en sorts elavtal som främst är inriktad mot företag, men som även finns för privatkunder. Med ett portföljförvaltat elavtal bevakar ditt elbolag elpriset åt dig, köper in elen när priset är lågt och kapar kraftiga prissvängningar. Elen säkras då upp i en portfölj så att du får ett tryggt och lågt elpris under en längre tid.

Andelsel

Andelsel är en avtalsform där du investerar i en produktionsanläggning. För varje andel som du köper får du oftast köpa en viss mängd el som produceras av anläggningen för ett lägre pris. Den vanligaste sortens andelsel är vindkraftsandelar, men det går också att köpa solcellsandelar.

Tänk noga igenom ditt val

Du kan påverka elfakturan ordentligt genom ditt val av abonnemang och elavtal. Studera och jämför de olika alternativen. Det billigaste är inte alltid det bästa – särskilt inte om priset är rörligt. Då kan stora förändringar ske över tid. Ett annat bra sätt att minska elräkningarna är att se över din elförbrukning och använda varje kilowattimme väl.

Med El.se kan du enkelt jämföra och få specialerbjudanden på elavtal genom att fylla i formuläret. Det tar inte mer än en minut och är förstås helt gratis. Du får då erbjudanden från upp till tre elbolag som ger dig sina bästa prisförslag.

Att använda tjänsten förbinder dig inte till att tacka ja till något av de erbjudanden du får.

Elpriser och elavtal

Denna artikel är en del av El.se:s artikelserie om elpriser och elavtal.

  1. Avtalsformer för el
  2. Fast elpris
  3. Rörligt elpris
  4. Timpris
  5. Mixat elpris
  6. Vintersäkrat elpris
  7. Anvisningspris och tillsvidarepris

Vill du läsa mer? Se alla våra artiklar här.