Jämför erbjudanden på solceller

Hitta installatören med den bästa lösningen för dina behov

Solceller: Den billigaste elen gör du själv

Det blir allt mer populärt att installera solceller för att generera el, och det lönar sig garanterat för både dig och miljön. På 10–15 år är investeringen återbetald och du börjar tjäna pengar.

El.se hjälper dig att förverkliga egna solceller. Jämför personliga erbjudanden från flera installatörer nära dig och hitta den lösning som passar dig bäst. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte att tacka ja till något erbjudande.

Fyll i formuläret nu

Guide: Installera solceller

Det finns några saker att tänka på när du ska installera solceller. Här är det viktigaste du måste ta ställning till.

Har du solläge?

Det lönar sig att installera solceller trots de mörka vintrarna i Sverige. En anläggning på kontinenten och en i Sverige fungerar i princip lika bra och skillnaden i effekt mellan norra och södra Sverige är endast några procent, så det geografiska läget betyder inte så mycket.

Solen skiner på solpaneler monterade på ett tegeltak.
Läge för sol. Många tak lämpar sig för solceller.

Ett tak i söderläge är optimalt, men även öster- eller västertak fungerar och ger cirka 80 procent av ett södertaks effekt. En fördel med dessa lägen är att elproduktionen är kraftfullare på morgon alternativt kväll när de flesta hushåll gör av med mer el.

Om taket skuggas av av någonting, exempelvis träd, kommer effekten att påverkas mycket negativt och då är det inte lämpligt att installera solceller.

Takets lutning

Det absolut vanligaste är att installera solceller på ett befintligt tak. Då tar man inte någon ytterligare mark i anspråk och vinkeln mot solen är oftast bra. Det är dock möjligt att täcka väggar med solceller, liksom att bygga stativ på marken.

I Sverige är det optimalt med tak som lutar 35–45 grader, men det fungerar tillfredsställande att installera solceller på tak som lutar mindre eller mer än så. På platta tak, eller tak som lutar mindre än 15 grader, brukar man vinkla upp panelerna.

Solceller och bygglov

Grundregeln är att man inte behöver något bygglov för att sätta upp solceller. Det finns dock undantag från detta, till exempel vid förhöjd kulturskyddsklass, och därför är det alltid säkrast att dubbelkolla med kommunen.

Redo? Fyll i formuläret nu

Yta och effekt

Det som i huvudsak styr hur mycket el det går att få ut är den installerbara ytan. Solpaneler har ett standardmått på 1x1,7 meter och då styrs effekten av hur många paneler som man kan pussla ihop på taket. Skorstenar och andra hinder kan påverka detta.

Man kan också få ut olika effekt av olika solceller. Skillnaden mellan de billigaste standardpanelerna och solceller i absoluta premiumklass kan vara ganska stor, men takets läge är i allmänhet en viktigare faktor än solcellernas effektivitet. Allt handlar dock om individuella förutsättningar. Om man exempelvis inte får plats med så många solpaneler kan man kompensera detta genom att välja mer effektiva solceller i panelerna.

Byggnadsintegrerat vs. solpaneler

Solceller i form av takpannor.
Byggnadsintegrerat. Solceller i form av takpannor är ett alternativ till traditionella solpaneler.

På senare tid har byggnadsintegrerade lösningar blivit vanligare. Då kan man utnyttja hela takytan. Skillnaden mot traditionella solpaneler är att man lägger om taket i samband med installation, och då använder man takpannor där solcellerna är integrerade och genererar el. Ett exempel på detta är Teslas Solar Roof, men det finns allt fler sådana produkter på marknaden.

I det fall taket ändå behöver läggas om kan detta vara den billigaste vägen att gå – nytt tak och solceller på samma bräde. Det är också många som anser att byggnadsintegrerade solceller är den estetiskt mest tilltalande lösningen.

Få erbjudanden

Kostnader och finansiering

Räkna med att en solcellsinstallation till en normal villa kostar mellan 50 000 och 150 000 kronor. För närvarande kan du göra ett skatteavdrag på 15 procent av arbets- och materialkostnaden och med andra ord få ner kostnaden till 85 000 kronor för en typisk 100 000-kronorsanläggning. Detta avdrag görs av leverantören på samma sätt som rotavdrag. Det så kallade gröna avdraget och rotavdraget är åtskilda och du kan inte kombinera dem.

Om du vill komplettera din anläggning med lagringsbatteri och/eller laddboxar kan du göra ett avdrag på hela 50 procent och alltså få dessa till halva priset. Maximalt avdrag är dock 50 000 kronor per person. Om två personer i hushållet är berättigade avdrag blir utrymmet 100 000 kronor.

Tjänar man in solcellerna?

En man lyfter en solpanel.
Mogen teknik. Solpaneler med standardmåttet 1x1,7 meter har blivit allt billigare i takt med att tekniken mognat.

Ja. Kostnaden för inköp av el från ett elbolag minskar och dessutom går det att sälja den el som genereras utöver det som går åt till bostaden. På 10–15 år har därför de flesta tjänat in investeringen och då kommer solcellerna att fortsätta generera el och spara pengar i ytterligare tiotals år. Beräknad livslängd på solcellerna är 25 år, men de kan antagligen fungera väl längre än så.

Finansiering

Solceller ökar bostadens värde, det visar både svenska och internationella undersökningar. Att bygga på sitt huslån är därför en naturlig väg att finansiera sina solceller. Samtidigt kan man spara på det låneutrymmet för andra investeringar, inte minst med tanke på att solcellerna återbetalar sig själva på cirka 10 år. De flesta solcellsinstallatörer erbjuder dedikerade lån med snabbare återbetalningstid.

Leasa solceller

Ytterligare en finansieringsmöjlighet som blir allt mer populär både i Sverige och internationellt är leasing, det vill säga hyrlösningar. Du betalar då en månatlig kostnad för dina solceller till installatören och då ingår underhåll och felsökning. När leasingtiden är slut friköper du solcellerna från installatören. På så sätt sparar du ditt låneutrymme samtidigt som du investerar i din bostad.

Jämför erbjudanden från flera solcellsföretag

Sälja solel

Solcellernas elproduktion ska ses som ett komplement till den el du köper från elnätet, eftersom du inte har el när solen är borta (om du inte har batterier). Det fina i ekvationen är att du även har möjlighet att sälja din solel till ditt elhandelsbolag när panelerna genererar mer el än du gör av med.

En typisk solcellsanläggning på ett villatak genererar 5000 kWh per år, vilket är en avsevärd andel av den normala elförbrukningen. Elproduktionen är dock ojämn över dygnet och över året. En vacker sommardag kommer solcellerna att producera mycket mer än du gör av med, medan du under vinterkvällarna inte alls kan räkna med dina solceller.

Elnätsbolagen har skyldighet att kostnadsfritt installera den utrustning som krävs för att du ska kunna sälja egen el och staten uppmuntrar detta genom att ge skatteavdrag på 60 öre för varje såld kWh (2021). Förutsättningarna är dock att du inte genererar mer el per år än vad du gör av med.

Genom att sälja överskottsel från dina solceller säkrar du att investeringen betalar igen sig. Jämför gärna erbjudanden från olika elhandelsbolag för att hitta det bolag som säljer el billigt till dig och köper till ett bra pris.

De flesta installatörer av solceller erbjuder dig att kunna följa hur mycket el solcellerna genererar via en app. Många tycker det är kul att följa sina solcellers elproduktion och även se hur mycket av produktionen som går ut på elnätet i form av fossilfri el.

Få erbjudanden

Batteri till solcellerna?

Om du installerar ett batteri kan du själv använda all den el som dina solceller producerar. Elen som inte går åt direkt sparas i batteriet och används i hemmet under kvällen och du når en högre grad av självförsörjning. I det nordiska klimatet är det dock mycket svårt att bli självförsörjande året runt.

Illustration av ett batteri och en laddbox.
Solcellskompisar. Ett batteri för energilagring och en laddbox för uppladdning av elfordon är ett sätt att dra mer nytta av solcellerna.

I ett fritidshus utan elförsörjning är batteri en självklarhet, men i stadsmiljö är det i dagsläget mer ekonomiskt gynnsamt att sälja överskottselen än att spara den. Detta beror på att batterierna fortfarande är dyra och kräver en investering som nästan ligger i paritet med solcellsanläggningen. Även efter det generösa så kallade "gröna avdraget" som ger rätt till närmare 50 procents rabatt på kostnaden (2021), så blir den ekonomiska kalkylen ansträngd.

Det är dock mycket troligt att batterierna kommer att rasa i pris de närmaste åren, inte minst drivet av elbilsutvecklingen. Då kan det snabbt bli en försumbar kostnad och ett självklart sätt att själv ta hand om all sin solcellsel – och då dessutom kunna parera strömavbrott.

Grönt avdrag för laddboxar

Det gröna avdraget ger även upp till 50 procents rabatt på laddboxar, det vill säga eluttag som är förberedda för att ladda elbilar. I samband med en installation av solceller är det därför mycket lämpligt att låta solcellsföretagen även installera sådana laddboxar.

Teknikutveckling – borde man vänta?

Det var i början av 2010-talet som tillverkningen av solpaneler blev så pass effektiv att solenergi kunde konkurrera med fossila bränslen för elproduktion. Då ökade produktionen kraftigt och priset för solceller sjönk ytterligare. Idag är definitivt är lönsamt att investera i solceller, men man kan då fråga sig om det blir ännu mer lönsamt att vänta på ytterligare prisnedgångar.

Svaret på den frågan är av allt att döma nej. Nya typer av solceller är under utveckling, men inte kommersiellt gångbara ännu. Däremot är den nuvarande solcellsteknologin färdigmogen samtidigt som de statliga stödformerna knappast kommer att bli bättre än idag. Den rätta tiden för att installera solceller är därför nu.

Få erbjudanden nu