Rörligt elpris

Ett rörligt elpris innebär att du som kund betalar ett elpris som korrelerar till det pris som elen har på Nord Pool Spot. Ibland är det lågt och ibland är det högre. I längden anses det rörliga priset ge en lägre totalkostnad för kunden än det fasta. Problemet är bara att fakturan tidvis kan bli väldigt hög.

Så fungerar det

Det rörliga priset sätts utifrån Nord Pool Spot-marknaden. Därtill läggs det på en slant, som elbolaget själva tar. Olika elbolag har olika nivå på sitt rörliga pris. För att reda ut vilket bolag som har det bästa priset finns en mängd olika jämförelsesidor på nätet. Priset som kunden får betala är det genomsnittspris som gällt på Nord Pool Spot den månad som faktureras. Det gör att elpriset förändras prismässigt en gång per månad för abonnenterna. Ofta går detta elpris att följa på elbolagets hemsida.

Volymvägd elpris

Det är inte alltid kunden får betala det pris som Nord Pool har i snitt plus en tilläggskostnad. Vissa bolag väljer istället att sätta ett volymvägt pris. Det är en komplicerad process där priset sätts utifrån ett avvägt pris av hur mycket el som köpts till vilket pris på Nord Pool Spot månaden innan. Viktningen sker timme för timme och de timmar där förbrukningen är hög, får också stor vikt vid prisjusteringen. Det här ger oftare ett något dyrare elpris än då elbolaget väljer att prissätta efter den enklare modellen.

Fördelar

Den stora fördelen med rörligt elpris är att det ofta ger en lägre totalkostnad sett på en årsbasis. Det är således ett prisvärt alternativ. Många abonnemang med rörlig prissättning är heller inte bundna. Det ger frihet för den enskilde kunden att fritt välja elbolag och byta när det behagar. Rörligt pris ger således frihet. Rörligt elpris kan ofta vara att föredra när elförbrukningen inte är så hög, eftersom svängningarna ändå inte ger så stora förändringar i reda pengar.

Nackdelar

Det rörliga priset är ofta förenat med en högre risk. Om elpriset skjuter i höjden en månad kan fakturan som kommer från elbolaget bli väldigt hög. Då gäller det att ha likviditet för att klara av att betala. Under hösten och vintern är ofta elpriset högre. Det är också då elförbrukningen är som högst, och då kan fakturorna bli ganska betydande.

Olika avtal

Det kan vara lätt att tro att det går att byta elbolag när som helst med ett rörligt pris. Men det är inte alltid så enkelt. Olika bolag skriver olika typer av avtal för sina kunder. Ibland finns en ganska lång uppsägningstid, ibland är faktiskt avtalet bundet under en viss tid. Gå igenom avtalet noga innan det godkänns, och titta sedan alltid på detta om du planerar att byta bolag. Ibland är det rörliga priset med bytesrätt angivet som en egen typ av avtalsform. Där kan det rådande priset vara något dyrare. Det är ett pris som kunden får betala för att kunna byta bolag.

Läs mer

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer