Elpriser presenterade i ett diagram

Nord Pool: Så fungerar elhandeln

Den stora börsmarknaden för el i Norden heter Nord Pool. Här möts elproducenter och elleverantörer för att göra upp om vad elen är värd här och nu. De priser som råder på den här marknaden styr också vad kunderna i slutändan får betala för att få el i sina bostäder och lokaler.

Bild på artikelförfattaren Victor Horn.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 06.12.2019 12:14

Nord Pool Spot är den officiella börsen för handel med el i alla de nordiska länderna (förutom Island) samt Estland, Lettland och Litauen. Börsen ägs av de statliga bolagen i respektive land, som också äger huvudledningarna i landet. Här säljer elproducenterna sin el till den som vill köpa. De främsta aktörerna i köparledet är elleverantörer, men även privatpersoner och andra företag har rätt att sälja och köpa el här.

Elspot och Elbas

Nord Pool är i sin tur uppdelad i två olika marknader; en där elpriset bestäms dagen innan leverans, och en direkthandel där försäljning sker till det aktuella priset i stunden.

De som handlar till priser satta dagen före handlar på Nord Pools Elspot. Där bestäms priset timme för timme för hela det nästkommande dygnet baserat på utbud och efterfrågan dagen innan leverans. Även beställningarna från elbolagen läggs dagen innan leveransen, och baseras på deras estimat över hur mycket el de kommer att behöva varje timme under nästkommande dygn.

De som istället vill köpa el här och nu väljer marknaden Elbas. Där köps elen direkt för det pris som gäller just nu, och används ofta för att justera de inköpsordrar som lagts på Elspot dagen innan. På Nord Pool Elbas gäller lagen om utbud och efterfrågan. Det gör att priserna kan variera stort från timme till timme och från dag till dag.

På grund av överföringsbegränsningar varierar också priset utifrån köpområde, där elen i norra Sverige till exempel är billigare än i södra Sverige.

Olika avtal

På Nord Pool går det, förutom att handla här och nu, också att göra längre avtal. Kontrakten kan vara upp till ett år långa. Det går också att komma överens om optionskontrakt och clearingverksamhet. Clearingverksamheten går ut på att handelsplatsen går in som kontraktmotpart i ett kontrakt.

Varifrån kommer elen?

Elen produceras huvudsakligen i det område där den levereras. Men inte alltid. Även import förekommer på Nord Pool. Det händer att import till Sverige sker från Tyskland, Holland, Luxemburg, Frankrike, Estland och Belgien. Ibland sker också en överföring från Österrike och Schweiz, och i takt med att överföringskablar byggs utökas det område inom vilket man kan handla med el.

I Sverige står vattenkraft och kärnkraft för majoriteten av den producerade elen. Vindkraft står för cirka tio procent av elen.

När det är överskott på el kan Sverige exportera överskottselen till grannländerna. Om det skulle bli brist på el importerar vi istället från våra grannländer.

Inte all el

Det finns inget formellt krav på att el måste säljas genom Nord Pool. Handelsfrihet råder, och det betyder att en elproducent och en elleverantör själva kan välja att göra affärer vid sidan om börsen. Detta är inte ovanligt. Den vanligaste formen är långvariga avtal om elleveranser till ett visst pris.

El från mikrokraftverk, alltså sådana kraftverk som drivs av privatpersoner främst för egen förbrukning, sker utanför Nord Pool. Där kan i vissa fall leverantören själv välja vilket elbolag som ska köpa upp elen. Prissättningen är ofta det elpris som gäller på Nord Pool Spot med ett visst avdrag.