Elpriser presenterade i ett diagram

Nord Pool: Så fungerar elhandeln

Den stora börsmarknaden för el i Norden heter Nord Pool. Här möts elproducenter och elleverantörer för att göra upp om vad elen är värd här och nu. De priser som råder på den här marknaden styr också vad kunderna i slutändan får betala för att få el i sina bostäder och lokaler.

Bild på artikelförfattaren Victor Horn.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 06.12.2019 12:14

Nord Pool Spot är den officiella börsen för handel med el i alla de nordiska länderna (förutom Island) samt Estland, Lettland och Litauen. Börsen ägs av de statliga bolagen i respektive land, som också äger huvudledningarna i landet. Här säljer elproducenterna sin el till den som vill köpa. De främsta aktörerna i köparledet är elleverantörer, men även privatpersoner och andra företag har rätt att sälja och köpa el här.

Elspot och Elbas

Nord Pool är i sin tur uppdelad i två olika marknader. Den ena är Elspot. Här handlas det med el kortsiktigt, verkligen här och nu. På Nord Pool Elspot gäller lagen om utbud och efterfrågan. Eftersom el inte kan lagras måste den också säljas direkt. Det gör att priserna kan variera stort från timme till timme och dag efter dag.

Det finns i huvudsak två köpformer. Den ena är att köpa el dagen före förbrukningen ska ske, och den andra är att köpa el i realtid. Priset påverkas delvis av det område handeln sker i. All el kan nämligen inte överföras överallt i Norden. Det finns flaskhalsar i systemet som gör detta omöjligt.

Den andra marknaden, Elbas, är en form av kontinuerlig inköpshandel där kontrakten gäller per timme. I övrigt gäller samma förutsättningar som på Elspot.

Olika avtal

På Nord Pool går det, förutom att handla här och nu, också att göra längre avtal. Kontrakten kan vara upp till ett år långa. Det går också att komma överens om optionskontrakt och clearingverksamhet. Clearingverksamheten går ut på att handelsplatsen går in som kontraktmotpart i ett kontrakt.

Varifrån kommer elen?

Elen produceras huvudsakligen i det område där den levereras. Men inte alltid. Även import förekommer på Nord Pool. Det händer att import till Sverige sker från Tyskland, Holland, Luxemburg, Frankrike, Estland och Belgien. Ibland sker också en överföring från Österrike och Schweiz, och i takt med att överföringskablar byggs utökas det område inom vilket man kan handla med el.

I Sverige står vattenkraft och kärnkraft för majoriteten av den producerade elen. Vindkraft står för cirka tio procent av elen.

När det är överskott på el kan Sverige exportera överskottselen till grannländerna. Om det skulle bli brist på el importerar vi istället från våra grannländer.

Inte all el

Det finns inget formellt krav på att el måste säljas genom Nord Pool. Handelsfrihet råder, och det betyder att en elproducent och en elleverantör själva kan välja att göra affärer vid sidan om börsen. Detta är inte ovanligt. Den vanligaste formen är långvariga avtal om elleveranser till ett visst pris.

El från mikrokraftverk, alltså sådana kraftverk som drivs av privatpersoner främst för egen förbrukning, sker utanför Nord Pool. Där kan i vissa fall leverantören själv välja vilket elbolag som ska köpa upp elen. Prissättningen är ofta det elpris som gäller på Nord Pool Spot med ett visst avdrag.