Vindkraftsverk i ett skogsparti

Vindkraftsandelar och vindandelar

Vindkraftsandelar, även kallade vindandelar, har blivit alltmer populära i takt med att människor söker alternativ till att betala dyrt för sin förbrukade el. Att köpa vindkraftsandelar betyder att du som elabonnent blir delägare i ett vindkraftverk. I gengäld får du handla den el som produceras av vindkraftverket för en väldigt liten summa.

Bild på artikelförfattaren Victor Horn.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 06.12.2019 11:41

Kooperativ

Många vindkraftsproducenter driver sin verksamhet genom ett kooperativ, det vill säga en ekonomisk förening. På så sätt kan de bygga sin verksamhet och söka finansiering för utbyggnad och underhåll via sina medlemmar. Vem som helst kan i princip bli medlem i ett kooperativ. Vad som krävs är en av föreningen stadgad avgift, som ersätts i form av en ägarandel.

I många fall när det gäller vindkraft är de möjliga medlemmarna, och därmed också andelsköparna, begränsade rent geografiskt. Många gånger måste medlemmen vara ansluten till ett visst elhandelsföretag för att idén ska fungera.

En lönsam investering

Att köpa vindkraftsandelar är en relativt dyr initialkostnad som lönar sig i längden. Det sänker nämligen elkostnaderna rejält. En andel i ett vindkraftverk kostar mellan 5 000 och 10 000 kronor. Det går att köpa en eller flera andelar, allt efter behov och önskemål. Det är däremot inte alltid möjligt att köpa in sig på andelar, och ofta tillkommer en administrativ avgift.

I vissa ekonomiska föreningar säljs de i omgångar vartefter nya vindkraftverk byggs ut. För detta pris får den som äger andelen 1 000 kWh vindkraftsproducerad el till en kostnad på runt 20 öre per kWh. Det överskjutande elbehovet levereras och faktureras via en samarbetspartner till den ekonomiska föreningen, eller säljs via den ekonomiska föreningen som då själv agerar näthandlare.

Vad är andelsel?

Andelsel är en avtalsform som går ut på att elanvändare investerar i en eller flera elproduktionsanläggningar. Det är vanligast att investera i andelar i ett vindkraftverk. Detta kallas för vindkraftsandelar eller vindandelar. Det går också att investera i solparker. Då kallas det för solcellsandelar eller solandelar. Genom att investera i en viss mängd elandelar får du en viss mängd el för ett visst pris.

När man inte längre vill ha sin andel kvar går det ofta, men inte alltid, att lämna tillbaka andelen. Då återbetalas också det belopp som andelen köptes för. Annars går det ofta att sälja vidare andelen, då det finns en handelskö hos vissa ekonomiska föreningar.

För den enskilda kan också andelselen bidra till en mindre totalkostnad för elförbrukningen. Tricket är bara att man måste ha pengar att investera för att kunna utnyttja det förmånliga erbjudandet.

Låna till andelsel

Flera banker ger särskilda lån till den som vill investera i andelsel. Det kan kallas för ett energilån eller liknande och gäller även sådant som tilläggsisolering, fönsterbyte och byte av vitvaror. Det finns också förmånliga vindkraftslån att teckna för den som tycker att det är värt det.

På många sidor går det att göra en kalkyl på den årliga besparingen som görs genom den här formen av investering. I de fall räntan på lånet inte är alltför hög kan det vara väl värt investeringen, även utan egna pengar att lägga på andelarna.

Miljöaspekten

Många som väljer andelsel gör det av miljöskäl. Tack vare dessa investeringspengar kan företagen som bygger vindkraften bygga ut sin verksamhet. Det ger mängder med miljövinster, inte minst i form av minskade koldioxidutsläpp.

För varje 2 MW vindkraftverk som producerar el minskar det årliga utsläppet av koldioxid med 5 000 ton om vindkraften ersätter elproduktionen från ett kolkraftverk. Ett havsbaserat vindkraftverk på 5 MW minskar utsläpp med omkring 20 000 ton, vilket motsvarar årliga utsläpp från närmare 7 000 bilar.

Mer läsning