Vintersäkrat elpris

Att vintersäkra sitt elpris är en relativt ny form av elavtal som erbjuds av vissa elbolag. Det är ett mixat pris som bygger på att säkra upp priset under vinterhalvåret, och att ha ett rörligt pris under sommarhalvåret. Avtalsmodellen har snabbt blivit populär då den erbjuder fördelarna från både rörligt och bundet pris, men innebär samtidigt att du betalar lite mer än det elbolagen bedömer att det rörliga priset kommer att ligga under vintern.

Sommaren

Under sommaren finns ofta gott om el relaterat till den förbrukning som sker. Behovet av el minskar betydligt när hushållen, samhällsservicen och industrin inte längre behöver göra av med sådana mängder ström för att värma fastigheter och för att ge ljus. Det gör att priset vanligtvis ligger lägre, och ganska stabilt. Då kan det vara lämpligt att ha ett rörligt pris som anpassas efter de ofta låga priserna. Det är också då som elförbrukningen är som minst. Att då ha en något högre risk, beroende på vilket elpris som gäller, rör sig ändå om mindre pengar om elpriset sticker i höjden, än under vintrarna då elförbrukningen är som högst.

Vintertid

Under vintern varierar däremot priserna till att börja med rejält. Dessutom brukar de ligga på en betydligt högre prisnivå än under sommaren. Det beror givetvis på att efterfrågan då är mycket högre, och för att möta efterfrågan behöver alla kraftverk vara igång och fungera väl. Om något av de större utsätts för ett stopp, eller om vattennivån i magasinen för vattenkraftverken är låga, sticker priset iväg. Samtidigt är det enskilda behovet av ström som högst. Då kan elräkningen bli en stor belastning på en elbrukares privata ekonomi. Om priset är rörligt vill säga. Med ett fast prisavtal ligger priserna stilla, vilket också gör att inga obehagliga överraskningar väntar när elfakturan kommer.

Vintersäkra priset

Ett vintersäkrat pris är anpassat till att erbjuda de två stora fördelarna som rörligt respektive fast pris har. Kunden kan njuta av de lägre elpriserna på sommaren, men slipper att riskera sin privatekonomi vintertid, om elpriserna skulle sticka i höjden. Då gäller nämligen ett fast avtal. Ett vintersäkrat elprisavtal kan tecknas för en säsong i taget eller för flera år framöver. Ofta går det att förhandla om ett vintersäkrat pris. Det kan göras på flera olika sätt, beroende på vilket elbolag som erbjuder avtalsformen. Vissa tillåter en övergång till ett bundet pris utan extra kostnad, medan andra tillåter omförhandling av den fasta delen av det vintersäkrade priset om detta skulle bli mer förmånligt för kunden. Det gäller framför allt fleråriga avtal med vintersäkrat pris.

Läs mer

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer