×

Cookies/informationskapslar

Denna webbplats använder sig av informationskapslar (cookies). De är centrala för att ge dig en bra användarupplevelse.

Cookies används också till analysändamål och för att visa annonser som är relevanta för dig. T.ex. kan vi säkerställa att användare som har använt tjänsten inte får upp annonser från oss.

Cookies är små textfiler som lagras lokalt i din webbläsare. Informationen som lagras är anonymiserad, d.v.s. att den inte inkluderar t.ex. namn, kontaktinfo, adress eller känslig information. Om du vill stänga av cookies kan du göra detta i din webbläsare.

Läs mer i vår fullständiga integritetspolicy.

Användarvillkor

Senast uppdaterade: 2021-04-27

Villkor för användning av El.se

 • 1.1 Genom att nyttja El.se accepterar du de aktuella villkoren för användande.

Så fungerar El.se

 • 2.1 El.se är en kostnadsfri tjänst som ger dess användare kontakt med utvalda elbolag.
 • 2.2 Genom att fylla i formuläret på El.se, ger du företaget information om dina behov. Därefter blir du kontaktad av upp till tre elleverantörer och mottar deras erbjudanden.
 • 2.3 Strax efter att du har skickat in din förfrågan via formuläret, får du en bekräftelse via e-post från El.se. Denna innehåller bland annat namn på de utvalda leverantörer som kommer att kontakta dig. Om inget annat har avtalats blir du sedan kontaktad via telefon, e-post eller sms. Kontakten sker direkt mellan dig och elbolaget.
 • 2.4 Om du vill att din förfrågan ska raderas från tjänsten kontaktar du Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 • 2.5 I det fall det inte är möjligt att få erbjudanden från tre leverantörer, kommer det att framgå tydligt i bekräftelsen du får. Är det till exempel endast en leverantör som kan tillgodose dina behov, kommer detta att preciseras.

Användning av El.se

 • 3.1 Det är inte tillåtet att grundlöst utge sig för att ha någon anknytning till El.se eller våra samarbetspartners. Detta gäller både i en allmängiltig kontext och gentemot konkreta mottagare. Alla leverantörer som samarbetar med oss har undertecknat skriftliga avtal.
 • 3.2 Det är inte tillåtet att tillgodogöra sig, eller försöka tillgodogöra sig, icke offentliga delar av El.se:s hemsida eller information om andra användare, till exempel genom hackning.
 • 3.3 Det är inte tillåtet att använda, eller försöka använda, El.se för att sprida virus, "trojanska hästar", eller annan skadlig kod i syfte att tillägna sig andra användares information eller annan dold information.
 • 3.4 Det är inte tillåtet att negativt påverka andra användares möjlighet att nyttja El.se.
 • 3.5 Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en annan fysisk person, eller att felaktigt utge sig för att vara ombud för en annan fysisk eller juridisk person.
 • 3.6 Vid misstanke om användning som strider mot villkoren, till exempel falska eller vilseledande förfrågningar, kan El.se spärra tjänsten för aktuell användare.

Ansvar och förhållande till leverantörer

 • 4.1 El.se är endast involverad i upprättandet av kontakt mellan användaren och leverantören. El.se är därmed inte involverade i leverantörernas formuleringar av erbjudanden eller de fördelar leverantörerna erbjuder.
 • 4.2 De anslutna elföretagen verkar oberoende av El.se och vi kan därför inte garantera att de utvalda leverantörerna faktiskt kontaktar användarna med erbjudanden.
 • 4.3 Användandet av El.se sker på eget ansvar. Avtal som ingås mellan användare och leverantörer, samt innehållet i dessa, saknar relevans för El.se. El.se har inte något ansvar för genomförandet, kvaliteten eller lagligheten i avtalen, eller dessas lämplighet för det aktuella ändamålet. El.se har heller inte något ansvar för förseningar av avtalade leveranstider eller eventuella förluster som uppstår för användaren som en följd av avtalet, eller fel begångna av leverantören. El.se strävar dock efter att endast samarbeta med seriösa och pålitliga aktörer. Leverantörer som inte följer ingångna avtal eller på annat sätt inte lever upp till de kvalitetskrav El.se har kommer att sägas upp.
 • 4.4 El.se samarbetar med utvalda, oberoende elbolag. Vi kan dock inte garantera att erbjudandena är marknadens bästa eller billigaste.
 • 4.5 El.se ansvarar inte för brott mot sina förpliktelser i det fall bristen kan tillskrivas force majeure. Förhållanden utanför El.se:s kontroll, vilka El.se inte har kunnat förutse vid avtalets ingång, anses vara force majeure. Ansvarsfriskrivelsen gäller så länge de oförutsedda händelserna fortgår. Exempel på force majeure är naturkatastrofer eller extrema naturförhållanden, terror, brand, översvämning, skadegörelse, arbetsmarknadskonflikter, allmän varubrist, valuta- eller importrestriktioner eller utbrott av en smittsam sjukdom i en omfattning som påverkar El.se:s möjligheter att uppfylla sina åtaganden. Detta gäller även brister eller förseningar hos eventuella underleverantörer eller andra.
 • 4.6 El.se har inte något ansvar för skatte- eller avgiftsmässiga effekter som kan påverka användare och leverantörer vid användning av El.se. Detta gäller skatt, moms och/eller andra avgifter som hänger samman med leverantörernas försäljning och kundens betalning.

Immateriella rättigheter

 • 5.1 Samtliga immateriella rättigheter relaterade till El.se och tjänstens ägare, Nettbureau AS, omfattar – men är inte begränsade till – namnen "El.se" och "Nettbureau", varumärken i form av figur- och ordmärken, upphovsrätt till material på hemsidan m.m. och tillhör Nettbureau AS. Nyttjande av El.se berättigar inte användare eller tredje part någon form av kommersiellt bruk av dessa immateriella rättigheter.
 • 5.2 Användandet av El.se ger heller inte något tillstånd att använda tredje parts (inkluderande leverantörernas) immateriella rättigheter, omfattande – men inte begränsat till – upphovsrättigheter, varumärkes- och designrättigheter. El.se är inte ansvarig för otillåtet bruk av dessa.

Kommunikation

 • 6.1 All kommunikation med El.se sker elektroniskt.
 • 6.2 Vid nyttjande av El.se blir användaren inte uppsatt på något nyhetsbrev.

Integritetsskydd och personuppgifter

 • 7.1 Användande av El.se är underställd lagar och regler om integritet, och El.se följer dataskyddsförordningen (GDPR).
 • 7.2 Information som uppges i formuläret används inte till något annat än att tillsändas relevanta elleverantörer, med syfte att generera erbjudanden från dessa.

Förändringar

 • 8.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning, göra ändringar av användarvillkoren på El.se. Att fortsätta använda El.se efter sådana förändringar är att betrakta som ett samtycke till de ändrade villkoren.
 • 8.2 Tidpunkt för den senaste uppdateringen av användarvillkoren framgår överst på denna sida.

Lagföring och tvister

 • 9.1 Användandet av El.se och alla tvister som kan uppstå som följd av detta är underställt svensk lag.
 • 9.2 Tvister som uppstår vid användande av El.se skall i första hand lösas genom en direkt överenskommelse mellan parterna. Om detta inte låter sig göra kan tvisten dras inför domstol.
Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Solceller

Städer