Flygbild över granskog med vindkraftverk i solnedgången.

Sverige är uppdelat i fyra elområden

Karta över Sveriges fyra elområden.
Elområden i Sverige:
1. Luleå (SE1),
2. Sundsvall (SE2),
3. Stockholm (SE3),
4. Malmö (SE4)

Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elområden från norr till söder. Elpriset kan variera beroende på vilket elområde du bor i.

Bakgrunden till uppdelningen

Det finns flera orsaker till att Sverige, liksom Norge, är uppdelat i elområden. Det handlar dels om en harmonisering med EU:s regler för att skapa en välfungerande elmarknad, dels om en vilja att styra produktion och konsumtion av el i landet.

Vattenkraftverken i norra Sverige producerar nämligen betydligt mer el än vad som används i norr och elproduktionen i södra Sverige är inte tillräcklig för behoven i söder.

Kapaciteten att transportera el långa sträckor är begränsad och därför är tanken att elintensiva industrier ska uppmuntras att etablera sig i norr där elen finns och elproducenter ska uppmuntras att starta elproduktion i söder.

Gränserna för elområdena har dragits där det finns så kallade flaskhalsar i elnätet, där kapaciteten att transportera el söderöver är för liten.

Priserna sätts utifrån marknadsreglerna på den nordiska elbörsen Nord Pool och anpassas till produktion och förbrukning i respektive elområde, men även i förhållande till övriga elområden i hela Norden.

Vad innebär det för mig som kund?

Generellt sett ligger elpriserna något högre i södra Sverige, där det finns underskott på el. Utslaget på ett år är skillnaden i det så kallade spotpriset mellan elområdena 1, 2 och 3 vanligtvis några tiondelars öre och i område 4 längst i söder ligger elpriset drygt ett öre högre på årsbasis.

Dagens elpris: Se elpriset i ditt elområde

Dock kan priserna skilja sig ordentligt både på månadsbasis och från år till år. Se nedanstående exempel från december 2020 och december 2021, där elpriset fick en rekordhög ökning:

Spotpris öre/kwh, december 2020

  • Elområde 1: 18,4 öre/kWh
  • Elområde 2: 18,4 öre/kWh
  • Elområde 3: 31,5 öre/kWh
  • Elområde 4: 38,0 öre/kWh

Spotpris öre/kwh, december 2021

  • Elområde 1: 66,6 öre/kWh
  • Elområde 2: 66,6 öre/kWh
  • Elområde 3: 180,7 öre/kWh
  • Elområde 4: 187,3 öre/kWh

Källa: Nord Pool

För dig som elkund innebär det alltså att man kan ha olika elpris beroende på var man bor och förbrukar sin el. Till exempel kan du ha ett pris där du bor permanent men ett annat för ditt sommarboende om det ligger i ett annat elområde, även om du har samma elleverantör. Samma sak gäller om du är företagskund och har flera anläggningar i olika elområden.

Välj rätt elleverantör

Skillnaden i vad du får betala för den el du gör av med beror alltså delvis på var i Sverige du bor, men också i allra högsta grad på vilken elleverantör du väljer. Det finns många aktörer på marknaden och en uppsjö av olika erbjudanden, prissättningar, avgifter, tillägg och så vidare.

Här gäller det att som konsument navigera med försiktighet. Vi på El.se hjälper till på vägen genom att låta elbolagen konkurrera med varandra för att ge dig sina lägsta elpriser. Genom att fylla i formuläret kan du få kostnadsfria erbjudanden utan bindning.