Sverige delas upp i elområden.

Elområden i Sverige
Elområden i Sverige.

Från och med den 1 november 2011 kommer den Svenska elmarknaden att delas in i fyra elområden. Övergripande kan man säga att det är en konsekvens av EUs strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad.

Det är myndigheten Svenska Kraftnät, SvK, som driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el, som ansvarar för indelningen Gränserna mellan elområdena går där det nu råder så kallade flaskhalsar i elnätet. Priserna sätts utifrån etablerade marknadsregler vilket innebär att produktion och förbrukning eller tillgång och efterfrågan anpassas till varandra inom respektive område.

Vad innebär det för mig som kund?

För dig som elkund innebär det att man kan ha olika elpris beroende på var man bor och förbrukar sin el. Till exempel kan du ha ett pris där du bor permanent men ett annat för din sommarboende om det ligger i ett annat elområde. Eller om du är företagskund och har flera anläggningar i olika elområden.

Idag kan ingen säga säkert om eller hur mycket det kan komma att skilja i pris då det ännu inte finns någon handel på elbörsen för de nya svenska elområdena. Generellt kan vi i alla fall säga att det från tid till annan sannolikt kan bli dyrare i Södra Sverige när det är underskott på el och billigare i norra Sverige när det är överskott på el.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka epost

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag