Mixat elpris – både rörligt och fast

Det mixade elpriset är relativt nytt på marknaden. Det har snabbt blivit en mycket populär avtalsform som bygger på att en del av priset är rörligt och en del av priset är fast. Detta avtal kan ge möjligheten att nyttja fördelarna med ett rörligt pris utan att riskera alltför höga elräkningar även om elbörsen skenar i höjden.

Dela upp priset

De flesta mixade elpriser bygger på att elpriset delas upp i två delar. Många elbolag ger kunden 50 % rörligt pris och 50 % fast pris. Andra bolag låter kunden själv välja hur stor andel som ska vara vad. Priset kan då exempelvis sättas till 70 % rörligt pris och 30 % fast pris, eller till vilken annan procentsats som helst åt endera hållet. Dock vill många bolag att det då ska röra sig om att välja tiondelar av totalpriset. Den rörliga delen förändras över tid beroende på vad som händer på Nord Pool Spot-marknaden och den andra delen är fast enligt avtal. Precis som vid ett bundet prisavtal gäller den fasta prissättningen över en viss tid.

Dela upp året

Det finns också elbolag som istället erbjuder ett mixat elpris fördelat över året. På sommarhalvåret får kunden betala för ett rörligt elpris. Det är under den period som riskerna för många kan tillåtas vara som störst eftersom elförbrukningen då är som lägst. Dessutom har marknaden för el en tendens att sjunka under sommarhalvåret. Under vintertid läggs däremot ett fast elpris. Avtalet är precis som vid vanligt bundet avtal ofta från ett upp till tre år långt.

Fördelar

Fördelen med det mixade priset är att en viss del av totalpriset är rörligt. Även om det ger en viss ökad risk, så ger det också oftare ett något lägre elpris sett över tid än det rent bundna elpriset. Det kan därför vara en bra mellanmodell för den som inte vill ha chockfakturor även om de vill ha chansen att få ett bra elpris.

Det är således ett bra alternativ för dig som har svårt att bestämma dig och som kanske också vill ha fördelarna med båda de traditionella avtalsformerna. Här kanske du inte får hela kakan, men väl en liten del. Den som vill prova den här formen av abonnemangsform kan många gånger också, utan extra kostnad och utan att ta hänsyn till bindningstid, gå över från ett fast pris till ett mixat elpris hos samma bolag. Det ger ännu fler valmöjligheter på sikt.

Nackdelar

Nackdelen med det mixade elpriset är att priset kan höjas om börsen stiger på Nord Pool Spot. Däremot blir den förlusten enbart hälften av vad den skulle ha blivit om hushållselen hade betalats genom rörligt pris.

Det kan också vara svårt att veta vilken fördelning som är den bästa när det handlar om de avtal där det går att välja mellan olika fördelningar. För att kunna göra en bedömning av läget är det bäst att ha lite koll på elmarknaden i allmänhet och trenderna i synnerhet.

Läs mer

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer