Texten "Mixat elpris" står över en tonad bild av en upplyst stad.

Mixat elpris – både rörligt och fast

Ett mixat elpris är en blandning mellan fast och rörligt elpris. Det bygger alltså på att en del av priset är rörligt och en del av priset är fast. Därför kan du få fördelarna med ett rörligt pris utan att riskera för höga elräkningar, även om priset på elbörsen stiger kraftigt.

Bild på artikelförfattaren Victor Horn.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 16.09.2022 12:15

Dela upp priset

Mixat elavtal är en relativt ny avtalsform som snabbt har blivit mycket populär på elmarknaden. De flesta mixade elpriser bygger på att elpriset delas upp i två delar. Många elbolag ger kunden 50 % rörligt pris och 50 % fast pris. Andra bolag låter kunden själv välja hur stor andel som ska vara vad. Priset kan då exempelvis sättas till 70 % rörligt pris och 30 % fast pris, eller till vilken annan procentsats som helst åt endera hållet.

Dock vill många bolag att det då ska röra sig om att välja tiondelar av totalpriset. Den rörliga delen förändras över tid beroende på vad som händer på Nord Pool Spot-marknaden och den andra delen är fast enligt avtal. Precis som vid ett bundet prisavtal gäller den fasta prissättningen över en viss tid.

Dela upp året

Det finns också elbolag som istället erbjuder ett mixpris fördelat över året. På sommarhalvåret får kunden betala för ett rörligt elpris. Det är under den period som riskerna för många kan tillåtas vara som störst, eftersom elförbrukningen och därmed även elpriser då är som lägst.

Under vinterhalvåret används däremot ett fast elpris. Avtalet är precis som vid vanligt bundet avtal ofta från ett till tre år långt.

Fördelar med mixat elpris

Fördelen med det mixade priset är att en viss del av totalpriset är rörligt. Även om det ger en viss ökad risk ger det också oftare ett något lägre elpris sett över tid, jämför med det helt fasta elpriset. Det kan därför vara en bra mellanmodell för den som inte vill ha chockfakturor även om de vill ha chansen att få ett bra elpris.

Ett mixat elpris är därför ett bra alternativ för dig som har svårt att bestämma dig och som vill ha fördelarna med båda det fasta och det rörliga elpriset. Här kanske du inte får hela kakan, men väl en liten del. Den som vill prova den här formen av abonnemangsform kan många gånger också, utan extra kostnad och utan att ta hänsyn till bindningstid, gå över från ett fast pris till ett mixat elpris hos samma bolag.

Nackdelar med mixat elpris

Nackdelen med det mixade elpriset är att priset kan höjas om elpriset stiger på elbörsen. Däremot blir den förlusten enbart hälften av vad den skulle ha blivit med ett rörligt elavtal.

Det kan också vara svårt att veta vilken fördelning som är den bästa när det handlar om de avtal där det går att välja mellan olika fördelningar. För att kunna göra en bedömning av läget är det bäst att ha lite koll på elmarknaden i allmänhet och trenderna i synnerhet.

Elpriser och elavtal

Denna artikel är en del av El.se:s artikelserie om elpriser och elavtal.

  1. Avtalsformer för el
  2. Fast elpris
  3. Rörligt elpris
  4. Timpris
  5. Mixat elpris
  6. Vintersäkrat elpris
  7. Anvisningspris och tillsvidarepris

Vill du läsa mer? Se alla våra artiklar här.