Avtalsformer

De avtal som kan tecknas med ett elbolag kan jämföras med ett låneavtal. Det finns, precis som vid ett lån i en bank, rörligt pris, bundet pris, mixat elpris och tillsvidareavtal. Vilket som är bäst är upp till var och en att avgöra. Varje avtalsform har sina för- och nackdelar.

Rörligt pris

Det rörliga priset är ett pris som varierar över dygnet. Ibland är priserna låga, tack vare den goda tillgången på el på marknaden. Ibland skjuter priset upp i höjden. Det sker när det är brist på el på marknaden. Rörligt pris är ofta att rekommendera då det historiskt sett är billigare än det fasta priset. Men hur det blir i framtiden är alltid omöjligt att säga. Risken är att priset skjuter i höjden en viss månad och det är inte alla som är bekväma med att inte veta vad de kommer att få i elkostnad varje månad. De med rörligt pris som avtalsform kan lätt byta elbolag när så önskas, i alla fall om det rörliga avtalet inte är tidsbegränsat. I övriga fall gäller givetvis den avtalade tidsperioden.

Bundet elpris

Bundet elpris är ett avtal om att betala ett visst pris per kilowattimme för en viss tid. Det kan handla om tre eller sex månader, eller årsvis. De längsta avtalen skrivs normalt sett på tre till fem år. En stor fördel med det bundna priset är att fakturan inte kommer att innehålla några obehagliga överraskningar. Du vet vad du får betala och kan budgetera för det. Nackdelen är att det historiskt sett är något dyrare att ha ett bundet elpris, men det kan variera i framtiden.

Mixat elpris

Ett mixat elpris är en mellanvariant av det rörliga och det fasta priset. En variant är att det rörliga priset gäller under sommarhalvåret. Då är ofta elförbrukningen lägre och priserna lägre. Under vinterhalvåret gäller däremot ett fast pris. Det är också då elräkningarna är som högst och det är inte ovanligt att priserna också sticker i höjden. Ett sådant mixat avtal kan gälla i upp till tre år, och priset som anges i avtalet gäller då enbart vinterhalvåret. Det finns också mixade avtal som delar upp elpriset i två delar. Ena delen är fast, och andra delen är rörlig.

Tillsvidareavtal

Den som inte alls väljer något avtal med elbolaget får ett tillsvidareavtal. Det är som ett rörligt pris, bara dyrare. En anledning till det höga priset är att eftersom elbolaget inte har behövt förhandla med dig för att få dig som kund kan de sätta vilket pris de vill. En annan anledning är att du som kund inte ännu har valt ett avtal, men troligen kommer göra det inom en snar framtid. Du räknas då som en mycket osäker kund, och då gäller det att säkra upp inkomsterna för bolaget.

Tänk noga igenom ditt val

Det går att påverka elfakturan ordentligt genom valet av abonnemang och avtal. Det finns en mängd olika jämförelsesajter på nätet där det också går att teckna nya abonnemang. Studera och jämför de olika alternativen. Det billigaste är inte alltid det bästa, särskilt inte om priset är rörligt. Då kan stora förändringar ske över tid. Ett annat bra sätt att hålla nere elräkningarna är att se över sin elförbrukning och använda varje kilowattimme väl.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer