Strålande sol i blå himmel med molntussar.
Förnybar energi. Solen är källan till nästan all förnybar energiproduktion.

Förnybar el

Förnybar el kommer från energikällor som i snabb takt förnyar sig. Solens strålar är den gemensamma nämnaren för de flesta av dem.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 18.11.2019 10:12

Solceller utnyttjar solens strålar direkt för att producera el, men eftersom vädersystem drivs av solens energi ligger den bakom även vind- och vattenkraft. Vind uppstår kontinuerligt och regn fyller på vattendragen.

Idag kommer knappt en tredjedel av människans elförsörjning från förnybara energikällor. Om systemet ska bli hållbart och inte äventyra livets utveckling på jorden behöver mer el genereras av sol, vind och vatten och mindre av fossila bränslen.

Sol, vind och vatten

Solens strålar kan nyttjas direkt till solkraft. Eller indirekt till vindkraft och vattenkraft. Den geotermiska energin är värme inlagrad under jordytan sedan solsystemet formerade sig för fyra miljarder år sedan. Den enda förnybara energikälla som inte är beroende av solen är tidvattenkraften, där det främst är månens gravitation som skapar energin.

Fossila bränslen

Fossila bränslen som kol, olja och gas räknas inte till de förnybara energikällorna. Anledningen är att de skapas under en så lång process att vi inte kan ersätta de mängder vi förbrukar. Däremot anses biobränslen som till exempel rötslam, gamla växtdelar och spannmål vara förnybara, eftersom markerna de växer på planteras om gång på gång och binder stora mängder koldioxid.

Kärnkraften

Inte heller kärnkraften räknas som en förnybar energikälla, i alla fall inte i den form den sker idag. Uran och andra mycket tunga grundämnen som kan användas som bränsle kan komma att ta slut.

Om vi däremot skulle hitta ett sätt att utvinna energi ur ämnen som det finns stora mängder av, eller på ett sätt som inte brukar en ändlig resurs, skulle kärnkraften i sig ses som en förnybar energikälla. Den så kallade fusionskraften som är på experimentstadiet skulle i teorin kunna använda väteisotoper i havsvatten som bränsle.

Miljön

I princip anses förnybara elkällor vara miljövänliga, men det betyder inte att de kraftverk som byggs för att nyttja energin är miljöneutrala. Utbyggnad av vattenkraft har en mängd olika nackdelar på den lokala miljön, även långt ifrån själva kraftverket. Vindkraften har visat sig påverka både vindar och fåglarnas liv, och även om biobränslen används för uppvärmning av hus och fastigheter förorenas luften av små partiklar av svavel och andra mindre hälsosamma ämnen.

Läs mer