En plattform för vågkraft i havet.
Vågkraft. En plattform som fångar upp havets rörelser och skapar elektricitet. Foto: Jan Oelker

Vågkraft

Vågkraft är en typ av vattenkraft som kan utvinnas på haven. Det är en förnybar energikälla som har enorm potential, men man har ännu inte lyckats skala upp tekniken tillräckligt för att göra skillnad.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 15.11.2019 08:30

Vad är vågkraft?

Havets vågor består av vatten som rör sig, och rörelser kan man göra elektricitet av i en generator. Eftersom haven nästan alltid rör sig skulle det betyda mycket om man kunde tappa denna energi, men det är svårt att utveckla effektiva vågkraftverk som håller för havsmiljöns påfrestningar. Än så länge är en försvinnande liten del av den energi som människan använder producerad av vågor, men projekten blir allt fler och tekniken utvecklas.

Illustration av ett vågkraftverk.
Några fördelar med vågkraft
  • Förnybart, inga utsläpp, stor potential.
Några nackdelar med vågkraft
  • Tekniken ej färdig för storskalig utbyggnad än.

Man kan antingen fånga energi från havets yta eller från rörelser under ytan med olika tekniker:

  • Bojar på ytan utsätts för vågornas kraft och fortplantar denna via ett fäste på havets botten där det finns en generator.
  • Bojar, "ormar" eller andra konstruktioner på ytan gungar runt och en generator inuti fångar dessa krafter.
  • Bojar, vingar och propellrar under ytan fångar undervattenrörelser.

Ett problem för vågkraft jämfört med vind och sol är att ingen teknik har blivit standard ännu, vilket förhindrar storskalig utbyggnad. När det utkristalliserar sig en teknik som fungerar lika bra som till exempel ett vindkraftverk finns det stor potential att skapa vågkraftsparker som genererar stabil förnybar energi.

En fördel med vågkraft är att energislaget kan komplettera havsbaserad vindkraft. Genom att kombinera vind- och vågkraft på samma plats kan man få en mer kontinuerlig elproduktion från energislagen än om de används var och en för sig. Vågorna ligger nämligen inte i fas med vinden utan kommer senare. När det slutar blåsa i ett område och vindkraften levererar mindre kan vågorna ta över energiproduktionen. Man kan även utnyttja att infrastrukturen i form av koppling till elnätet kan delas av kraftslagen.

Illustration av bojar på havsytan kopplade till generatorer på havets botten.
Vågkraft i Sverige. I havet utanför Lysekil ligger bojar som genererar vågkraft. Illustration: Seabased.

Vågkraft i Sverige

Sverige har en lång kust och vågkraft är därför ett alternativ till andra förnybara energikällor. Kraften i de vågor som når Sverige är dock inte lika hög som i andra länder med öppnare kuster mot till exempel Atlanten.

Svenska forskare har arbetat aktivt med att utveckla vågkraft. I havet utan för Lysekil på Västkusten ligger en vågkraftspark med ett fyrtiotal bojar som är kedjade till ett betongfundament med en generator på havets botten. När vågorna når bojarna fortplantas kraften och skapar ström.

Den utbyggnad och kommersialisering av det här projektet som var tänkt har dock inte blivit av bland annat på grund av tekniska problem. Utrustning i havet måste vara väldigt robust för att klara saltvattnet och krafterna i vattnet.

Vågkraft och miljön

Vågkraft och de andra varianterna av havskraft som utvecklas anses miljövänliga. Rörelseenergin är helt naturlig och nyttjandet är inte förenat med några utsläpp. Det är dessutom en förnybar energikälla.

Det som är svårt att bedöma är den påverkan som kan ske på den lokala marina miljön. Det finns tecken på att bojar och liknande är något positivt för havslevande djur och växter, som kan etablera sig runt dem. Det finns även farhågor att ljuden och generatorernas alstrande av magnetism kan störa djurlivet. Hur stor denna inverkan kommer att vara och vilken form den kommer att ta är energislaget för ungt för att man ska kunna förutse.

Läs även