Oljefält i öknen med brinnande gasutsläpp
Fossila bränslen. Själva utvinningen av fossila bränslen skapar ofta restprodukter som i vissa fall bränns upp utan att ta tillvara på energin.

Fossila bränslen

En stor del av våra moderna liv bygger på användningen av fossila bränslen. Olja, kol och naturgas driver våra bilar, värmer våra hus och omvandlas till elektricitet i kraftverk. Ur ett globalt perspektiv är fossila bränslen fortfarande den vanligaste källan till el. I Sverige har vi dock nästan helt frångått fossila bränslen i elproduktionen.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 20.11.2019 13:04

Så fungerar det

Det finns en mängd sätt att nyttja fossila bränslen på. Dels kan de användas som bränsle direkt i en motor, dels kan de omvandlas till energi i form av el. Runt om i världen finns mängder med kol- och oljekraftverk som bränner fossila bränslen för att koka vatten till ånga som driver elgeneratorer. I flera länder är detta den dominerande energikällan. Det gäller till exempel stora länder som Kina och Tyskland. Kraftverken är helt styrbara och alstrar den mängd elektricitet som behövs här och nu. Det gör dem bekväma att använda.

Fossila bränslen i Sverige

Sverige har i princip fasat ut fossila bränslen i elproduktionen. De flesta kraftvärmeverk drivs med biobränslen och el genereras av vatten-, kärn- och vindkraft. Däremot använder vi fossila bränslen i fordonssektorn. Så sammantaget kommer över 25 procent av energin vi gör av med i Sverige från fossila bränslen. Tidigare var det populärt att installera oljepannor i villor och fastigheter, men dessa fasas ut i allt högre takt.

Vad är fossila bränslen?

Fossila bränslen kan ses som lagrad biomassa som åter kommer in i kretsloppet. Kol och olja är urgamla växter som tryckts ner i jordskorpan och sedan utsatts för högt tryck i årtusenden. Det bildas i och för sig nya fossila bränslen över tid, men i förhållande till det uttag som görs av människan ersätts endast en procent av lagren på naturlig väg. Den långa omvandlingsprocessen gör att vi människor måste se på de lager som finns som fasta, det vill säga som en ändlig resurs. Och när vi bränner dem förändras den naturliga balansen i kolets kretslopp på jorden.

Illustration av hur fossila bränslen utvinns.

Fossila bränslen och miljön

Fossila bränslen påverkar miljö och människor på en mängd olika sätt. På ett lokalt plan orsakar utsläppen av partiklar och skadliga ämnen sjukdomar och för tidig död. Globalt är de den största orsaken till klimatförändringarna eftersom vi släpper ut koldioxid som inte har funnits i kretsloppet tidigare. Det gör att halterna av växthusgaser i atmosfären ökar och temperaturen på jorden stiger.

Kol och olja är värre än naturgas som inte släpper ut lika mycket koldioxid och inte innehåller lika mycket hälsofarliga ämnen. Reningen i moderna kolkraftverk och i motorer drivna av fossila bränslen har dock förbättras de senaste åren, vilket gör att hälsoriskerna för människor har minskat något.

Illustration av fläktar som fångar in koldioxid.
Forskning pågår om sätt att fånga in den koldioxid fossil förbränning har släppt ut. Illustration: Carbon Engineering

Fossila bränslen är en ändlig resurs som smutsar ner och orsakar klimatförändringar. Därför är det i längden inte hållbart att bygga ett samhälle på energi från fossila bränslen. Samtidigt skulle vi aldrig ha uppnått den utveckling av teknik och samhälle som idag ger oss ökad välfärd och minskad barnadödlighet utan dessa bränslen. Den koldioxid som vi släpper ut genom fossil förbränning ruckar jordens naturliga balans och omställningen går trögt eftersom de sammanlagda utsläppen i världen ökar istället för att minska.

För att lösa det problemet skulle man kunna fånga in koldioxiden på olika sätt och återigen binda den till marken. Detta kan ske genom att man fångar in koldioxid vid kraftverken och pumpar ner den i jorden, så kallad carbon capture. Vissa forskare tror också att man skulle kunna (eller att man måste) suga koldioxid ur atomsfären på olika sätt. Detta kräver dock mycket storskalig ingenjörskonst

Läs även