Förnybar el

El är i sig inte förnybar, däremot kan källorna till elproduktionen vara det. Solen anses vara en förnybar elkälla. Den är, för oss människor i alla fall, en evig kraft och en förutsättning för både vårt eget och allt annat liv på jorden. Den i sin tur är också den indirekta kraften bakom en mängd andra förnybara elkällor.

Vad är förnybara energikällor

Idén bakom förnybara energikällor har utvecklats med tanke på en hållbar utveckling. Källorna som ingår i kategorin är de som inte bara förbrukas, utan som kommer till oss i en mer eller mindre outsinlig ström. Dessa anses vara grunden till att skapa ett energiförsöjningssystem som ger oss vad vi behöver idag, men som inte äventyrar framtida generationers energiförsörjning.

Sol, vind och vatten

Solen är den grundläggande energikällan till de allra flesta förnybara energikällor, och till det fossila bränslet. Den är också i sig en förnybar energikälla, som antagligen skulle kunna nyttjas bra mycket mer än den gör idag. Vattenkraften är också förnybar. Det kommer alltid att regna och floderna kommer alltid att forsa, även om varje enskild flod och älv inte alltid kommer att se likadan ut. Den geotermiska energin är den värme som är lagrad innanför jordens yta. Det är lagrad solenergi i form av värme som är lätt för oss människor att nyttja. Vindkraften, liksom vågkraften, är lika förnybara. Vindarna beror både på solens uppvärmning av luft och på jordens rotation. Den enda förnybara energikälla som inte är beroende av solen är tidvattnet.

Fossila bränslen

Fossila bränslen räknas inte till de förnybara energikällorna. Anledningen är egentligen inte att de inte bildas här och nu. För det gör de faktiskt. Anledningen är snarare att de skapas under en så lång process att de inte kan ersätta den förbrukning vi har. Men skogen växer, i alla fall med tanke på de flesta länders regelverk vad gäller skogsbruk, i samma takt som vi förbrukar den. Tyvärr är det inte alltid så, då skövlingen av till exempel regnskog är ett faktum. Rötslam, gamla växtdelar, spannmål och alla de andra växter som används som drivmedel och för elproduktion anses också förnybara, då de marker de växt på planteras om gång på gång och binder stora mängder koldioxid.

Kärnkraften

Inte heller kärnkraften räknas som en förnybar energikälla, i alla fall inte i den form den sker idag. I och för sig är den kraft som finns i atomer inte ändlig, men de material vi kan använda för att skapa energi av atomer, är ändliga i sig. Det gäller till exempel uran och plutonium. Om vi däremot skulle hitta ett sätt att utvinna energi ur ämnen som det finns en oändlig mängd av, eller på ett sätt som inte brukar en ändlig resurs, skulle kärnkraften i sig ses som en förnybar energikälla.

Miljön

I princip anses förnybara elkällor som mer eller mindre miljövänliga. Det betyder inte att de kraftverk som byggs för att nyttja energin är miljöneutrala. Inte alls, faktiskt. Utbyggnad av vattenkraft har en mängd olika nackdelar på den lokala miljön, även långt ifrån själva kraftverket. Vindkraften har visat sig påverka både vindar och fåglarnas liv, och även om biobränslen används för uppvärmning av hus och fastigheter förorenas luften av små partiklar av svavel och andra mindre hälsosamma ämnen.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer