Ett svenskt småhus lyses upp med el.

Sälja överskottsel

En allt större andel bostads- och fastighetsägare väljer att själva producera el. Produktionen sker i mikroformat och säkerställer fastighetens elförsörjning. Däremot blir produktionen sällan exakt densamma som vad som krävs här och nu. Om det blir ett överskott kan då el säljas vidare. Det är dock en inte alldeles lätt uppgift, även om fler och fler elbolag är villiga att köpa upp elen.

Bild på artikelförfattaren Victor Horn.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 11.10.2023 15:35

Mikroproducenter

Alla de privatpersoner och företag som kan producera el med ett överskott är mikroproducenter eller småproducenter på energimarknaden, så länge de kan hålla sig inom en 63 ampere-säkring. Det kan gälla den som har ett eget litet vindkraftverk, småskalig vattenkraftsutvinning eller solceller som genererar mer än vad som behövs för att driva den egna fastigheten. Dessa har, som producenter, rätt att koppla in sig på elnätet för att sälja vidare sin el. Men för att göra det måste de komma överens med det nätbolag som sköter eldistributionen i området.

Vem köper överskottsel?

Det är inte alla elbolag som köper den el som produceras av småproducenter. För att kunna göra det krävs att ett avtal tecknas, och det är det inte alla som är intresserade av. Ett problem är att det inte är särskilt enkelt att få ihop det på laglig väg. Ungefär hälften av de elleverantörer som finns på marknaden erbjuder inte något sådant avtal.

Däremot är de större elbolagen oftast villiga att köpa upp elen, under lite olika förutsättningar. Intresset bland de andra elbolagen ökar också, så det är alltid värt att kontakta det egna elbolaget innan andra alternativ prövas.

Prisbilden ser också olika ut för olika elhandelsbolag. Vissa ger spotpriset på Nord Pool rakt av, medan många andra gör ett visst avdrag. Det finns till och med något bolag på marknaden som erbjuder bättre priser till mikroproducenter än vad Nord Pool ger, men detta kan variera över tid. Det finns därför olika alternativ att välja mellan.

Nedan beskrivs vad de stora elbolagen har för erbjudande som utgångspunkt i valet av uppköpare.

Fortum

Fortum köper överskottsel och följer Nord Pools spotpris i ditt elområde. För att sälja el till Fortum krävs att din produktionsanläggning är driftsatt av ditt nätbolag. Fortum kan inte handla med elcertifikat.

Vattenfall

Vattenfall köper också den el som produceras av deras egna kunder och enbart från privatpersoner. Elen förs då genom samma säkring som den tas ut och ska vara max 63 kWh. Den kostnad som fastighetsägaren får betala är det netto som inte täcks upp av den egna försäljningen. Däremot behöver inte denna mikroproducent bo inom något område där Vattenfall äger elnätet. Vattenfall erbjuder samma pris som Fortum.

E.ON

Även E.ON erbjuder sina kunder en lösning. Den som är uppkopplad till deras nätsystem och som producerar el kan själva välja vilken elhandlare de vill sälja till. Här går det även att få elcertifikat så att elen kan säljas på elmarknaden. Genom detta system finns inga begränsningar för hur mycket el som säljs eller om det blir ett nettouttag eller inte. E.ON följer Nord Pools spotpris.

Att sälja överskottsel kan kosta

I många år har mikroproducenter med inmatningsabonnemang inte behövt betala någon nätavgift för att mata in överskottsel på elnätet. Under våren 2023 meddelade dock Energimarknadsinspektionen (Ei) att småskaliga produktionsanläggningars rätt till reducerad nätavgift för inmatning på elnätet strider mot EU:s elmarknadsförordning och att reduktionen av nätavgiften ska slopas.

Nätägarna har efter Ei:s besked alltså rätt att ta ut en inmatningsavgift från den som vill bli av med sin överskottsel. Det innebär att alla som äger en produktionsanläggning – oavsett storlek – kan bli skyldiga betala en avgift för att mata in egenproducerad el på elnätet.

Exakt hur Ei:s bedömning kommer påverka elnätskunderna diskuteras fortfarande av många nätägare. De höjda nätavgifterna kommer emellertid främst påverka anläggningar med så kallade produktionssäkringar – det vill säga med en större säkring för inmatning än uttag.

Hur påverkas villaägare med solceller av den slopade reduktionen av nätavgifter?

För dig som är mikroproducent med säkring om högst 63 ampere, en anläggningseffekt om högst 43,5 kilowatt samt en och samma säkring för in- och utmatning på elnätet kommer de nya direktiven ha en begränsad påverkan – om ens någon alls. Vissa elnätsföretag har efter Ei:s besked gått ut med att de i nuläget inte planerar höja de fasta avgifterna för anslutna mikroproducenter som uppfyller dessa villkor.

Anläggningar med en så kallad produktionssäkring – det vill säga med en större säkring för produktion än vad man har för sin elanvändning – kan däremot komma att påverkas av de nya direktiven. Exakt hur Ei:s bedömning kommer påverka elnätskunderna är ännu inte helt fastställt, och storleken på nätavgiften kommer troligtvis att variera mellan olika nätägare.

Tips

Du som är mikroproducent av förnybar el har rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel du matar ut på elnätet (högst 30 000 kWh per år). För att göra en skattereduktion behöver du anmäla att du producerar förnybar el till ditt elnätsföretag. Läs mer om vilka regler som gäller hos Skatteverket.

Mer läsning