Bildmontage med en upplyst stad och en trave mynt.

Bidrag för el – vilka kan jag använda mig av?

Bidrag till installationer av el-, energi- och värmelösningar är ett sätt för staten att uppmuntra till en snabbare samhällsomställning till energismarta och klimatsmarta alternativ. Bidragen är ofta tidsbestämda och var och en som vill nyttja dem måste ansöka om detta på en särskild blankett till en speciell myndighet. Tyvärr har flera av de större, riktade stöden för eluppvärmda hus tagits bort. Istället kan rotavdraget vara en möjlig väg att gå.

Rotavdrag

För alla typer av arbeten och installationer för värme och el finns möjligheten att nyttja rotavdraget. Med rotavdraget kan du dra av 30 procent (tidigare 50 procent) av kostnaden för ett arbete som sker i anslutning till eller i ett hus. Arbetet måste – för att vara rotavdragsgillt – utföras av ett företag som har en F-skattsedel, eller av en person med A-skatt. Det är också de som tar hand om själva processen med att få detta avdrag, utifrån kontakten med kunden. Beloppet anges på fakturan.

För vem och hur mycket?

Rotavdraget är ett avdrag som alla husägare och lägenhetsinnehavare med inkomster från anställning kan nyttja, till ett belopp om maximalt 50 000 kronor per år. Beloppet gäller per ägare. Om det finns flera ägare får var och en nyttja rotavdraget fullt ut. Ett krav är dock att huset eller lägenheten anses som den egna permanentbostaden.

Hur mycket du kan få i avdrag beror på din inkomst och hur många andra avdrag du gör. Det går inte att få mer avdrag än vad som skulle ha betalats i skatt för ett kalenderår. Den som har låga inkomster kan därför inte nyttja rotavdraget fullt ut, utan det krävs en inkomst på runt 25 000 kronor (beroende på skattesatsen i kommunen) för att kunna ta del av hela rotavdraget. Om du är osäker på hur mycket rotavdrag som är möjligt att ta ut är det alltid bäst att ta kontakt med Skatteverket direkt. Du blir återbetalningsskyldig om du drar av för mycket i rotavdrag.

Bidrag för solkraft

Solcellspaneler på ett radhustak
Solenergi. Du som producerar egen solkraft har flera bidrag att välja mellan.

Producerar du egen solkraft? Under en längre tidsperiod har staten bidragit med en del av den kostnad som är förenat med att köpa solcellspaneler för värmeutvinning alternativt elframställning. Privatpersoner och företag kan få investeringsstöd som ger bidrag om 30 procent av investeringskostnaden, men maximalt 50 000 kronor.

Som privatperson kan du även få rotavdrag om 9 procent av investeringskostnaden, men du kan inte kombinera avdraget med investeringsstödet för samma installation. För att få rotavdrag behöver ditt hus vara äldre än fem år. Privatpersoner kan dessutom få investeringsstöd för att lagra egenproducerad elenergi. Då får du bidrag om 60 procent av investeringskostnaden (högst 50 000 kronor).

Rotavdraget betalas ut direkt, medan investeringsstödet endast betalas ut om det finns avsatta pengar kvar. Dessutom finns en kötid för investeringsstödet. Den brukar vara omkring ett år lång. För att få bidraget behöver en ansökan skickas till Länsstyrelsen i det område där du bor. Rotavdrag ansöker du inte om, utan den som utför arbetet drar direkt av en del av arbetskostnaden på fakturan.

Utöver bidrag och avdrag kan du även få löpande intäkter för den el du producerar – både som stöd och genom att sälja överskottsel. Bland annat kan du få skattereduktion om 60 öre per kWh för den överskottsel du matar in på elnätet.

Byte från direktel

Den som vill byta bort sin dyra eluppvärmning i huset har tidigare fått bidrag för detta. Bidraget upphörde dock år 2011. Det delades ut till fastighetsägaren för att välja ett alternativ till el som värmekälla och handlade bland annat om att sätta in ett vattenburet uppvärmningssystem som till exempel bergvärme. Det var alltså inte möjligt att få bidraget för installation av till exempel en luftvärmepump.

Mer läsning

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer