Bildmontage med en upplyst stad och en trave mynt.

Bidrag för el – vilka kan jag använda mig av?

Bidrag till installationer av el-, energi- och värmelösningar är ett sätt för staten att uppmuntra till en snabbare samhällsomställning till energismarta och klimatsmarta alternativ. Bidragen är ofta tidsbestämda och var och en som vill nyttja dem måste ansöka om detta på en särskild blankett till en speciell myndighet. Däremot har flera av de större, riktade stöden för eluppvärmda hus tagits bort. Istället kan rotavdraget vara ett alternativ.

Bild på artikelförfattaren Victor Horn.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 08.12.2021 12:22

Rotavdrag

För alla typer av arbeten och installationer för värme och el finns möjligheten att nyttja rotavdraget. Med rotavdraget kan du dra av 30 procent (tidigare 50 procent) av kostnaden för ett arbete som sker i anslutning till eller i ett hus. Arbetet måste – för att vara rotavdragsgillt – utföras av ett företag som har en F-skattsedel, eller av en person med A-skatt. Det är också de som tar hand om själva processen med att få detta avdrag. Beloppet anges på fakturan.

För vem och hur mycket?

Rotavdraget är ett avdrag som alla husägare och lägenhetsinnehavare med inkomster från anställning kan nyttja, till ett belopp om maximalt 50 000 kronor per år. Beloppet gäller per ägare. Om det finns flera ägare får var och en nyttja rotavdraget fullt ut. Ett krav är dock att huset eller lägenheten anses som den egna permanentbostaden.

Hur mycket du kan få i avdrag beror på din inkomst och hur många andra avdrag du gör. Det går inte att få mer avdrag än vad som skulle ha betalats i skatt för ett kalenderår. Den som har låga inkomster kan därför inte nyttja rotavdraget fullt ut, utan det krävs en inkomst på runt 25 000 kronor (beroende på skattesatsen i kommunen) för att kunna ta del av hela rotavdraget.

Om du är osäker på hur mycket rotavdrag som är möjligt att ta ut är det alltid bäst att ta kontakt med Skatteverket direkt. Du blir återbetalningsskyldig om du drar av för mycket i rotavdrag.

Bidrag för solkraft

Solcellspaneler på ett radhustak-
Solenergi. Du som producerar egen solkraft har flera bidrag att välja mellan.

Producerar du egen solkraft? Under en längre tid har staten bidragit med en del av den kostnad som är förenat med att köpa solcellspaneler för värmeutvinning eller elframställning. Det tidigare investeringsstödet för solceller ersattes 2021 med ett skatteavdrag – det så kallade gröna avdraget.

Det gröna avdraget innebär att du får göra skatteavdrag på 20 procent på arbets- och materialkostnaden när du installerar solceller. Avdraget fungerar på liknande sätt som rotavdraget och du kan inte kombinera det gröna avdraget med rotavdraget.

Om du kompletterar din solcellsanläggning med lagringsbatteri eller laddbox får du dessutom göra avdrag på 50 procent.

Maximalt avdrag du kan göra är 50 000 kr per person och år.

Privatpersoner och företag kunde tidigare få investeringsstöd som gav bidrag om 30 procent av investeringskostnaden, men maximalt 50 000 kronor. Detta investeringsstöd har alltså numera slopats.

Utöver bidrag och avdrag kan du även få löpande intäkter för den el du producerar – både som stöd och genom att sälja överskottsel. Bland annat kan du få skattereduktion om 60 öre per kWh för den överskottsel du matar in på elnätet.

Byte från direktel

Den som vill byta bort sin dyra eluppvärmning i huset har tidigare fått bidrag för detta. Bidraget upphörde dock år 2011. Det delades ut till fastighetsägaren för att välja ett alternativ till el som värmekälla och handlade bland annat om att installera ett vattenburet uppvärmningssystem som till exempel bergvärme. Det var alltså inte möjligt att få bidraget för installation av till exempel en luftvärmepump.

Mer läsning