E.ON Sverige är ett av de största elbolagen på den svenska elmarknaden. De levererar 100 procent förnybar el till omkring 1 miljon svenska privatkunder och företag.

Elavtal hos E.ON

E.ON erbjuder elavtal med fast och rörligt pris. Elen i avtalen kommer från förnybara källor som sol-, vind-, vatten- och biokraft.

Vill du ha hjälp att veta vilket avtal som passar dig bäst erbjuder E.ON kostnadsfri avtalsrådgivning.

Rabatter och kundförmåner

E.ON erbjuder en rad rabatter och kundförmåner till sina kunder. Bland annat kan du få rabatt på installation av laddbox till elbil, eller kostnadsfri solcellsrådgivning.

Organisation

E.ON-koncernen är ett av världens största privata energiföretag. 2022 hade E.ON cirka 2 100 anställda i Sverige. Koncernens huvudkontor ligger i Essen, Tyskland. Det svenska huvudkontoret är beläget i Malmö.