Sälja överskottsel

En allt större andel bostads- och fastighetsägare väljer att själva producera el. Produktionen sker i mikroformat och säkerställer elförsörjningen på fastigheten. Ofta blir dock produktionen inte exakt densamma som vad som krävs här och nu. Om det blir ett överskott kan då el säljas vidare till andra. Det är dock en inte alldeles lätt uppgift, även om fler och fler elbolag är villiga att köpa upp elen.

Småproducenter

Alla de privatpersoner och företag som kan producera el med ett överskott är småproducenter på energimarknaden, så länge de kan hålla sig inom en 63 amperesäkring. Det kan gälla den som har ett eget litet vindkraftverk, småskalig vattenkraftsutvinning eller solceller som genererar mer än vad som behövs för att driva den egna fastigheten. Dessa har, som producenter, rätt att koppla in sig på elnätet för att sälja vidare sin el. Men för att göra det måste de komma överens med det nätbolag som sköter eldistributionen i området.

Vem köper

Det är inte alla elbolag som köper den el som produceras av småproducenter. För att kunna göra det krävs att ett avtal tecknas, och det är det inte alla som är intresserade av. Ett problem är att det inte är särskilt enkelt att få ihop det på laglig väg. Ungefär hälften av de elleverantörer som finns på marknaden erbjuder inte något sådant avtal. Däremot är de tre stora bolagen villiga att köpa upp elen, under lite olika förutsättningar. Intresset bland de andra ökar också, så det är alltid värt att kontakta det egna elbolaget innan andra alternativ prövas. Prisbilden ser också olika ut för olika elhandelsbolag. Vissa ger spotpriset på Nord Pool rakt av, medan många andra gör ett visst avdrag. Det finns till och med något bolag på marknaden som erbjuder bättre priser till mikroproducenter än vad Nord Pool ger, men detta kan variera över tid. Det finns således lite olika bra alternativ att välja mellan. Nedan beskrivs vad de stora bolagen har för erbjudande, som utgångspunkt i valet av uppköpare.

Fortum

I våras aviserade Fortum att de köper denna form av el. De uppger att de följer Nord Pools spotpris per timme, men de har ett fyra öres avdrag från det priset. Det gäller förstås enbart de producenter som är uppkopplade till Fortums egna nätområden, då det är nätbolaget Fortum som köper elen. De gör detta för att täcka upp de nätförluster som ofrånkomligen uppkommer. De kan däremot inte handla med elcertifikat.

Vattenfall

Vattenfall köper också den el som produceras av deras egna kunder och enbart från privatpersoner. Elen förs då genom samma säkring som den tas ut och ska vara max 63 kWh och den kostnad som fastighetsägaren får betala är det netto som inte täcks upp av den egna försäljningen. Däremot behöver inte denna mikroproducent bo inom något område där Vattenfall äger elnätet. Vattenfall erbjuder samma pris som Fortum. Men som sagt, energileveransen ska inte överstiga förbrukningen på fastigheten på årsbasis.

Eon

Även Eon erbjuder sina kunder en lösning. Den som är uppkopplad till deras nätsystem och som producerar el kan själva välja vilken elhandlare de vill sälja till. Här går det även att få elcertifikat så att elen kan säljas på elmarknaden. Genom detta system finns inga begränsningar om hur mycket el som säljs eller om det blir ett nettouttag eller inte.

Det kostar

Nätägarna tar ut en avgift för den som vill bli av med sin överskottsel. Undersökningar visar att det dyraste nätbolaget nästan är 2 000 kr dyrare per år än det billigaste. I vissa fall är kostnaden så stor att det inte alltid lönar sig att göra det. För därtill kommer kostnader för underhåll och investering helt på egen hand. Anledningen till de höga priserna är att mätningarna för inmatningen måste ske varje timme, och det finns som bekant hela 8 760 timmar om året att mäta. Den som vill ha det billigare måste bo rätt. Om det är Vattenfall som äger ledningen är det gratis att koppla upp sig. Jätten Eon erbjuder samma sak. Det ligger dessutom ett lagförslag om att det ska bli billigare för småskaliga producenter att koppla upp sig mot elnätet i framtiden.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer