Elledningar och vindkraftverk i ett bergslandskap.

Den svenska elmarknaden

Den svenska marknaden är numera avreglerad och fri konkurrens råder. Det gäller själva handeln med elektriciteten, inte nätabonnemangen. Dessa ägs och sköts av ett enda nätbolag i respektive område. Mellan elhandlare och producenter råder också fri konkurrens om elen. De handlar med denna på en börs som heter Nord Pool.

Bild på artikelförfattaren Victor Horn.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 19.05.2022 15:41

Avregleringens tidsålder

Året då elabonnenterna själv började kunna välja elbolag var 1996. Till en början var det mest elproducenterna som kunde erbjuda avtal till abonnenterna, men snart tog rena elleverantörer som inte själva producerar el också marknadsandelar. Syftet med avregleringen var att erbjuda valmöjligheter för konsumenten och att skapa en sund konkurrens. I praktiken blev valmöjligheten ett faktum först år 1999.

Nord Pool

Handeln mellan producenter och elleverantörer i Norden sker via den nordiska elbörsen, som heter Nord Pool. Marknaden är gemensam för alla de nordiska länderna förutom Island, och ägs av de systemoperatörer som verkar i respektive land. Köparna av el kan välja mellan att handla dagen före eller samma dag som leveransen vidare ska ske.

Den som handlar dagen före handlar på Elspot. Där sätts priset utifrån en balans mellan de sälj- och köpbud som finns i området. Ett köpområde är begränsat till delar av Norden på grund av överföringsbegränsningar, så alla kan inte köpa el från vilken producent som helst. Det gör att flera olika prisbilder kan vara aktuella, allt beroende på vilka köpare som kan köpa vilka säljares el.

Den som vill köpa el här och nu väljer istället marknaden Elbas. Där köps elen direkt för det pris som gäller just nu. För vissa köpare går det även att handla med el från de baltiska länderna, Luxemburg, Belgien, Frankrike och Tyskland. Här finns dock begränsningar i nätsystemen och förordningar, även om dessa begränsningar börjar lättas upp.

Andra sätt

Dagshandeln är långt ifrån de enda köpmöjligheterna på Nord Pool. Det är vanligt att elleverantörer gör affärer med terminer för att säkra elpriset under en längre period. Perioden kan vara upp till fyra år. Eloptioner och kontrakt för prissättningar upp till ett år är också vanliga alternativ.

Eloptioner handlar om att styra risken och säkra priset vid handeln av elkontrakt. Den som inte vill gå genom börsen alls kan gå direkt till producenten och teckna ett eget kontrakt. Även om den mesta elhandeln sker via Nord Pool finns det ingen reglering som gör att aktörerna måste gå den vägen. Valet är fritt även för elproducenter och elleverantörer.

Fungerar avregleringen?

Sommaren 2018 sköt elpriserna i höjden. Likaså vintern 2021. Det har påverkat många människor negativt, då det har grävt hål i plånböckerna. Allteftersom behovet av el har ökat har också priset stigit. Vissa år har även kärnkraftverk fått stå stilla mitt under bitande vinter, vilket också kan ha triggat priserna. Det har gjort att det nuvarande systemets trovärdighet har naggats i kanten.

Systemet med marginalprissättningar har en prisstegrande effekt, och nog är det ett faktum att elpriserna har ökat de senaste åren. Det är också ett system som för många elanvändare kan vara svårt att förstå sig på. Energimyndigheten och Konkurrensverket anser dock att konkurrensen fungerar väl. Det förekommer inte någon kartellbildning och Nord Pool lär enligt myndigheterna vara den bäst fungerande i Europa.

Mer läsning