Pipline dragen över vatten med rykande skorstenar i bakgrunden
Pipeline till gasverket. Naturgas står för en fjärdedel av världens elproduktion.

Gaskraft

Naturgas innehåller inte lika mycket föroreningar som kol och olja, men bidrar till växthuseffekten genom att släppa ut koldioxid vid förbränningen. Nya fyndigheter och metoder för utvinning gör att gasen blir allt mer populär som ett sätt att generera el.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 18.11.2019 15:01

Vad är naturgas?

Nere i berggrunden finns mängder av gas, främst metan. Gasen har skapats på samma sätt som kol och olja, det vill säga av biomassa som hamnat under mark och inte förmultnat. Under årmiljonerna har växterna förvandlats till olika typer av så kallade kolväten. De tyngsta föreningarna blev kol och olja, lättare föreningar naturgas. Detta kan avändas som bränsle i alltifrån primuskök till stora kraftverk. Gas står idag för nästan en cirka en fjärdedel av världens elproduktion och används allt mer.

Nya fyndigheter och nya metoder för att utvinna gas har gjort flera länder självförsörjande. Gas kan också transporteras i ledningar och pipelines vilket minskar kostnaden och ökar tillgängligheten.

Naturgasen används även för andra ändamål än el och värme. Fem procent av produktionen i världen går åt vid tillverkning av konstgödsel, vilket behövs i det moderna jordbruket. Gasen kan också driva fordon och kombineras då ofta med biogas som består av samma ämnen, men kommer från rötning av biomassa till exempel matavfall.

Användning av naturgas i Sverige

Historiskt gjorde gasen sitt intåg i Sverige när man började använda den till att lysa upp gatorna på nätterna. Ett nät av ledningar byggdes i flera städer för gatubelysning och även husen kopplades in för att få ljus och värme av gasen. Idag finns stadsgasnätet kvar i flera städer, men det används främst för att driva spisar. Gasen består då ofta av en blandning av biogas och naturgas. Elektriciteten har tagit över stadsgasens övriga roller.

Sverige har också satsat på fordonsgas som ett alternativt drivmedel till bensin och diesel. Fordonsgasen i Sverige ska innehålla minst hälften biogas, alltså metan som man utvunnit direkt från biomassa. Och ofta är den andelen större. Man blandar dock in metan även från forntida biomassa, det vill säga naturgas.

Som andel av svensk elproduktion står gasen endast för enstaka procent. Elen kommer från de kraftvärmeverk i Malmö och Göteborg som idag drivs av naturgas importerat via ledning från Danmark. En del av denna gas används även inom industrin vid olika tillverkningsprocesser.

Naturgasnäten

Karta över gasledningar i Europa.
Gasledningar. En del av det nät av gasledningar som transporterar naturgas från Ryssland och Nordafrika till Europa. Källa: ETH Zurich

Gas transporteras antingen i tankar i flytande form eller i ledningar. I Sverige finns alltså ett mindre nät med pipelines som förser städer i sydvästra delen av landet med naturgas från Danmark. I Europa är användningen av naturgas betydligt högre än i Sverige. Nästan en fjärdedel av energibehovet täcks av naturgas och importen sker från i första hand Ryssland via ett mycket väl utbyggt nät av ledningar. En av av dessa går i Östersjön längs med den svenska territorialgränsen. Ledningen, kallad Nordstream, har varit mycket omdebatterad. Europas beroende av rysk gas är både en miljömässig och politiskt het fråga.

Nya metoder för utvinning av så kallad skiffergas, som tidigare varit oåtkomligt nere i berggrunden, har förändrat spelplanen. Med hjälp av metoden, så kallad frackning, har USA blivit självförsörjande på gas och en stor exportör. Skiffergas kan även utvinnas i Europa, vilket kan förändra maktbalansen.

Naturgas och konsekvenserna för miljön

Naturgas är ett renare bränsle än kol och olja. Det blir mindre föroreningar och mindre koldioxid per utvunnen energi-enhet, men i grunden är naturgasen fortfarande ett fossilt bränsle, vilket gör att den är en bidragande faktor till den globala uppvärmningen. Nya fyndigheter och etablerade system för distributionen gör att naturgasen i allt högre grad ersätter den skadliga förbränningen av kol, men atmosfären fortsätter att fyllas på med koldioxid.

En möjlig utväg för att bryta naturgasberoendet är att använda de existerande strukturerna kring gaskraftverk, men pumpa in mer biogas i systemet. Biogas är i princip samma sak som naturgas, det vill säga molekyler av metan, men de har skapats genom rötning av nutida växter. Genom att i högre utsträckning än i dag ta till vara på biomassa från jordbruk, matrester och reningsverk kan produktionen av biogas öka och till viss del ersätta naturgasen.

Läs även