Glödlampa med glödtråd i form av stigande graf

Skatten på el – så hög är den

I Sverige beskattas både producenterna av el och konsumenterna som använder elen. Elskatterna som belastar hushållen har stigit kraftigt de senaste decennierna.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 21.11.2019 16:12

Förutom energiskatterna finns en mängd mindre avgifter för elbolagen som i slutänden betalas av dig som tänder lampan hemma.

Energiskatter

Reglerna för skatter och avgifter i energibranschen är snåriga, men kan sammanfattas med att det inte går att producera el utan att betala skatt. Skatten på elektrisk kraft inbringar tiotals miljarder till statskassan varje år och gäller även förnybar elproduktion från exempelvis solceller.

Ovanpå energiskatten tillkommer skatter och avgifter som är baserade på att miljöbelastande el ska kosta mer. Koldioxidskatten, svavelskatt och kväveoxidavgift är några exempel. Även kärnkraften har under åren fått olika speciella pålagor som exempelvis effektskatt.

Alla elproducerande enheter ska dessutom betala fastighetsskatt. Det gäller även vindkraftverk.

Konsumentskatter

När elen sedan säljs tillkommer nya skatter och avgifter. För varje kilowattimme svensken använder tillkommer en elskatt samt moms på denna skatt. Skattesatsen kan påverkas av vem som nyttjar elen och var i landet elen nyttjas. Vissa branscher har lägre skatt.

Dessutom betalar elbolagen avgifter för att bekosta Elsäkerhetsverkets och Energimyndighetens verksamhet, samt Svenska Kraftnäts arbete för att se till att elsystemet har lång hållbarhet. Dessa avgifter hamnar till slut hos kunden.

Skatteuttaget ökar

Av summan på din elräkning går cirka hälften direkt till staten, och resten till nätavgift och kostnad för elen. Detta är en stor skillnad om man tittar några decennier tillbaka i tiden. Elskatten har fyrdubblats under 2000-talet och varit starkt bidragande till att elräkningarna har tagit en allt större andel av hushållsbudgeten.

Orsaken till detta är politiska beslut.

Läs också