Par i soffa som stirrar fokuserat på räkningar

Elräkningen – vad består elbolagets pris av?

Elräkningen är ofta ett virrvarr av siffror som slutar med en hög summa att betala. Här går vi igenom de viktigaste faktorerna som påverkar ditt elpris.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 16.11.2019 15:01

Den el du gör av med köper du av ett elhandelsbolag. Du kan välja mellan alltifrån storproducenter som Vattenfall till mindre bolag som säljer och köper el med bara några få anställda.

Prissättning på Nord Pool

Dagspriset på den nordiska elmarknadsbörsen Nord Pool är basen för det elleverantörerna sedan fakturerar dig som konsument.

Det pris som elen får på Nord Pool sätts utifrån en så kallad marginalprissättning. Priset svänger precis som på en helt vanlig marknadsbörs. I grunden beror det på väder och vind, stillastående kärnkraftverk m.m.

Olika avtal

Som konsument går det att välja ett fast pris som gäller en viss tid, eller ett rörligt. Prissättningen på det rörliga elpriset följer Nord Pools priskurvor på daglig basis, plus ett påslag från elföretaget och de skatter och avgifter som ska inkluderas.

Det fasta priset sätts utifrån ett estimat från bolagets sida om framtida elpriser på Noord Pool plus de omkostnader de själva har, inklusive vinst.

Den som inte väljer alls får ett tillsvidarepris. I det priset inbakas då en viss riskkostnad, eftersom du som elkund då när som helst kan byta elbolag. Läs mer om olika avtalsformer.

Elcertifikat

Elcertifikatet är ett EU-initiativ som funnits sedan år 2003 för att främja utvecklingen av förnybar el. Elbolagen måste köpa elcertifikat motsvarande kundens förbrukning för att stärka förnybar elproduktion. Detta redovisas ofta på elräkningen och påverkar priset leverantören tar ut.

Utsläppsrätter

2005 införde EU handel med utsläppsrätter. Dessa utsläppsrätter motsvarar den mängd koldioxid vi anses ha råd att släppa ut i atmosfären. Utsläppsrätterna säljs med olika intervaller, och gäller i olika handelsperioder. De delas ut till varje nation och elbolagen får sedan köpa upp dem på auktion alternativt köpa dem i andra hand.

Även andra företag och till och med enskilda individer har rätt att handla med utsläppsrätter. Handeln med utsläppsrätter påverkar elpriset med några ören, men brukar inte redovisas på elräkningen.

Elområde

Det elområde du bor i har betydelse för priset du får betala. Indelningen har gjorts utifrån var de faktiska produktionskällorna finns.

I södra Sverige finns färre kraftverk och näten behöver byggas ut. I norra Sverige produceras mer el än vad som behövs och det är trångt i ledningarna söderut. Priset på el blir därför högre ju längre söderut man kommer i landet. Läs mer om Sveriges elområden.

Elskatt

Staten har bestämt att elen ska beskattas och sedan millennieskiftet har skatteuttaget på elkonsumtion ökat kraftigt. Den ligger på över 40 öre per kWh och indexeras automatiskt upp med inflationen. Även nätavgiften beskattas. Sedan tillkommer moms. Cirka hälften av det du betalar för elen är skatt till staten. Läs mer om skatt på el.

Andra avgifter

Vi har över 100 elbolag i Sverige som vill leverera el till dig. Konkurrensen är därför hård och marginalerna små. Ett vanligt sätt att krama några extra kronor ur konsumenten är avgifter av olika slag. Detta bör du vara uppmärksam på när du tecknar ett elavtal.

För att teckna ett abonnemang tas ofta en uppläggningsavgift ut. Därefter tillkommer månadsavgifter. Ett lågt pris per kWh innebär med stor säkerhet en hög månadsavgift. Dessa måste vägas in till ett totalpris.

Det är också vanligt att elbolaget försöker få med kunden på olika tilläggstjänster såsom "försäkringar" av olika slag. Kontrollera din elräkning noga och gör en bedömning av huruvida det är en vettig tilläggstjänst.

Läs även