Nätavgiften tas ut av elnätsägarna

Alla elabonnenter får betala en nätavgift till det företag som håller i själva elledningarna till och från en fastighet. Avgiften tas ut för att underhålla och säkra elleveransen. Du kan inte få en billigare avgift genom att byta elnätsägare eftersom ett elnät bara kan ha en ägare. Däremot kan du byta elleverantör.

Fast och rörlig del

Den avgift som betalas för elnätet består i de flesta fall av både en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften beräknas per år, men delas upp på varje faktura. Hur stor denna del är beror på vilket bolag det är som äger ledningarna, samt vilken typ av huvudsäkring som finns till en fastighet. Ju högre huvudsäkring, desto högre blir årskostnaden för nätet.

Den rörliga delen är istället en del som beror på hur mycket el som förbrukas i fastigheten. För varje kilowattimme läggs en liten summa på. Generellt sett gäller att landsbygden, som behöver långa leveranser för sin el, får betala en högre avgift än vad stadsbor behöver göra.

Energimarknadsinspektionen

Eftersom det inte råder konkurrens om skötseln av elledningarna kontrolleras företagen så att de inte höjer priserna oskäligt mycket.

Statliga energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppgift att genomföra dessa kontroller. Flera tvister mellan Ei och nätägare har gått till domstol. Enligt Ei har nätägarna höjt nätavgifterna för mycket under 2010-talet, men ny reglering från 2020 ska begränsa intäkterna till nätföretagen.

Vem äger ledningarna?

Som fastighetsägare går det inte att själv bestämma vem det är som tar ut nätavgiften. Det är ingen konkurrensutsatt marknad utan det finns bara en nätägare inom varje område. Ofta är det något av de större bolagen som har kontroll över ledningarna, men det finns också en mängd mindre nätägare runt om i landet som äger de lokala elnäten. Stamnäten ägs i allmänhet av Svenska Kraftnät. Det är de nationella ledningarna.

Avgiftens nivå

I princip väljer varje bolag själv vilken prisnivå de ska ha på nätavgifterna. Det gör att prisbilden ser olika ut i olika områden. Däremot får de inte sätta vilka priser som helst. För att reglera såväl pris som kvalitet ska Energimarknadsinspektionen övervaka nätföretagen och deras verksamhet. Bland annat ska de övervaka prissättningen, leveranskvaliteten och att nätbolagen verkligen läser av de elmätare som kunderna har enligt rådande bestämmelser.

Dessutom har Energimarknadsinspektionen i uppgift att säkerställa att nätbolagen också sköter kundernas byten av elleverantörer på ett bra sätt. Det hindrar inte bolagen från att sätta väldigt olika priser. I allmänhet brukar nätavgifterna vara högre i glesbygd än i stad. Det beror på att det är längre ledningar som måste underhållas.

Göra något åt nätavgiften

Prishöjningarna under 2010-talet har irriterat många. Det finns i princip två vägar att gå för att få ner nätavgiften. En är att påverka politiskt genom att till exempel kontakta din riksdagsledamot och föreslå ny lagstiftning. Den andra är att byta huvudsäkring. Om du "säkrar ner" från till exempel 20A till 16A kan du tjäna en slant. Kolla med din nätägare hur mycket. Tänk också på att det kan kosta att byta huvudsäkring.

Läs även

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer