Nätavgiften tas ut av elnätsägarna

Alla elabonnenter får betala en nätavgift till det företag som håller i själva elledningarna till och från en fastighet. Avgiften tas ut för att underhålla och säkra elleveransen. Du kan inte få en billigare avgift genom att byta elnätsägare eftersom ett elnät bara kan ha en ägare. Däremot kan du byta elleverantör.

Bild på artikelförfattaren Victor Horn.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 06.12.2019 13:14

Fast och rörlig del

Den avgift som betalas för elnätet består i de flesta fall av både en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften beräknas per år, men delas upp på varje faktura. Hur stor denna del är beror på vilket nätbolag det är som äger ledningarna, samt vilken typ av huvudsäkring som finns till en fastighet. Ju högre huvudsäkring, desto högre blir årskostnaden för nätet.

Den rörliga delen är istället en del som beror på hur mycket el som förbrukas i fastigheten. För varje kilowattimme läggs en liten summa på. Generellt sett gäller att landsbygden, som har längre ledningar och behöver långa leveranser för sin el, får betala en högre avgift än vad stadsbor behöver göra.

Läs också: Så sätts priset på dina elleveranser

Vem äger ledningarna?

Som fastighetsägare går det inte att själv bestämma vem det är som tar ut nätavgiften. Det är ingen konkurrensutsatt marknad utan det finns bara en nätägare inom varje område. Ofta är det något av de större bolagen som har kontroll över ledningarna, men det finns också en mängd mindre nätägare runt om i landet som äger de lokala elnäten. Stamnäten ägs i allmänhet av Svenska Kraftnät. Det är de nationella ledningarna.

Energimarknadsinspektionen

Eftersom det inte råder konkurrens om skötseln av elledningarna kontrolleras företagen så att de inte höjer priserna oskäligt mycket.

Statliga Energimarknads­inspektionen (Ei) har i uppgift att genomföra dessa kontroller. Flera tvister mellan Ei och nätägare har gått till domstol. Enligt Ei har nätägarna höjt nätavgifterna för mycket under 2010-talet, men ny reglering från 2020 ska begränsa intäkterna till nätföretagen.

Avgiftens nivå

I princip väljer varje nätbolag själv vilken prisnivå de ska ha på nätavgifterna. Det gör att prisbilden ser olika ut i olika områden. Däremot får de inte sätta vilka priser som helst. För att reglera såväl pris som kvalitet ska Energimarknadsinspektionen övervaka nätföretagen och deras verksamhet. Bland annat ska de övervaka prissättningen, leveranskvaliteten och att nätbolagen verkligen läser av de elmätare som kunderna har enligt rådande bestämmelser.

Dessutom har Energimarknadsinspektionen i uppgift att säkerställa att nätbolagen sköter kundernas byten av elleverantörer på ett bra sätt. Det hindrar dock inte bolagen från att sätta väldigt olika priser.

Checklista: Så gör du för att byta elleverantör och få ett bättre avtal

Så påverkar du nätavgiften

Prishöjningarna under 2010-talet har irriterat många. Det finns i princip två vägar att gå för att få ner nätavgiften. En är att påverka politiskt genom att till exempel kontakta din riksdagsledamot och föreslå ny lagstiftning. Den andra är att byta huvudsäkring. Om du "säkrar ner" från till exempel 20A till 16A kan du tjäna en slant. Kolla med din nätägare hur mycket. Tänk däremot på att det kan kosta att byta huvudsäkring.