Bondens El är ett elbolag som ägs av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Bolagsvinsten går till att utveckla svensk landsbygd och att bidra till ett grönare Sverige.

Genom elavtal som är både schyssta och hållbara jobbar Bondens El för att ge kraft åt såväl landsbygd som stad. De välkomnar alla kunder – medlemskap i LRF krävs inte.

Elavtal från Bondens El

Med Bondens El kan du teckna ett flexibelt och rörligt elavtal baserat på elbörsens aktuella priser. Särskilt bra priser erbjuds till dig som är medlem i LRF.

Elen som köps in är producerad genom hållbara energikällor som vindkraft, solenergi och vattenkraft. Den är 100 % förnybar och garanterat fossilfri.

Sälj din överskottsel

Om du har egen mikroproduktion av el kan du sälja överskottet till Bondens El, förutsatt att du är kund hos dem. De köper din el för spotpriset i ditt område enligt elbörsen Nord Pool.