Teckna elavtal med närproducerad och grön el från Arvika Kraft.

Arvika Kraft är ett kommunägt elbolag som producerar helt förnybar el i sina 16 närliggande vattenkraftverk. Bolaget äger också Mega-Sol, som är en av Sveriges största solcellsparker.

Teckna elavtal med Arvika Kraft

Arvika Kraft erbjuder 100 procent förnybar el från sol- och vattenkraft. Bolaget erbjuder tre avtalsformer: Arvikaportföljen, Arvika rörligt och Arvika fast.

Med Arvikaportföljen får du ett förvaltat elpris som följer elbörsen Nord Pools spotpris utan att du riskerar få kraftiga prissvängningar. Arvika rörligt ger dig ett rörligt elpris och Arvika fast ger dig ett tidsbundet, fast elavtal. Bindningstiden är tre år lång.

Sälj solel

Om du har eller planerar att installera solceller kan du sälja din egenproducerade överskottsel till Arvika Kraft. Med solelsproduktion gör du en insats för miljön samtidigt som du har möjlighet att sänka dina elkostnader och få intäkter från såld el.