Östra Kinds Elkraft är en ekonomisk förening som ansvarar för elnät i Dalstorp. De bedriver även elhandel och utför installation av solceller.

Föreningen grundades redan 1929 och var med och byggde upp elnätet i Ulricehamn, Tranemo och Jönköping. De har i dagsläget omkring 12 medarbetare.

Östra Kinds Elkraft har 5 egna solcellsanläggningar som producerar lika mycket el som föreningen gör av med. Till framtiden planerar de att bygga en solcellspark för att kunna producera ännu mer förnybar el.

Elavtal från Östra Kinds Elkraft

Östra Kinds Elkraft erbjuder elavtal med fast pris såväl som elavtal med rörligt pris. Det rörliga priset är baserat på elbörsen Nord Pools priser. Välj antingen medelmånadens spotpris eller ett rörligt timbaserat pris.

Föreningen köper in ursprungsgarantier på el som är producerad med 100 % fossilfria energikällor, såsom vattenkraft och kärnkraft.

Mikroproduktion av el

Östra Kinds Elkraft har flera olika paket för dig som vill installera solceller till en egen solcellsanläggning. De hjälper dig med installation och montering. Du som redan är mikroproducent av el kan sälja din överskottsel direkt till Östra Kinds Elkraft.