Ålem Energi är ett elbolag som ägs av Mönsterås kommun. De erbjuder elavtal med lokalproducerad el.

År 2010 bildades dotterbolaget Ålem Energi Kraft som, utöver elhandel och elnät, även driver två fjärrvärmeanläggningar och underhåller Mönsterås kommuns gatubelysning.

Elavtal från Ålem Energi

Ålem Energi erbjuder både fast och rörligt elavtal. Det rörliga avtalet är utan bindningstid och med ett elpris som baseras på elbörsen Nord Pools genomsnittspris för månaden.

Elen som levereras är 100 % förnybar. Den produceras lokalt i deras tre egna vattenkraftverk, genom ett vindkraftverk samt via en egen solcellsanläggning.

Sälj din el till Ålem Energi

Mikroproducerar du el med hjälp av egna solcellspaneler eller ett mindre vindkraftverk? Då kan du sälja din överskottsel till Ålem Energi. Ålem Energi hjälper dig med både ersättning och anslutning till elnätet, förutsatt att du tecknar ett inmatningsabonnemang hos dem.