Elanvändning i världen

Elanvändningen ökar rejält i världen under de senaste åren. Allt fler länder industrialiseras och elektriciteten behövs för all den komfort som vi i västvärlden kanske tar som självklart, men som andra först nu får uppleva. Men fortfarande är skillnaderna mellan den mängd energi som förbrukas per person i olika länder enormt stor.

Vilka använder el mest?

Sett till land är USA är den största elförbrukaren i världen, tätt följt av Kina. Den här balansen håller på att ändras och kommer snart att vara förändrad då utvecklingstakten i Kina är stor, både vad gäller hushållens elanvändning och inom industrin. På tredje plats kommer Japan, tätt följt av Ryssland och Indien. Även indierna ökar sin elanvändning i snabb takt, också det beroende på en stark ekonomisk utveckling. Men även om Kina och Indien blir större energiförbrukare än USA och Ryssland är befolkningsmängden långt mycket större. Det gör att de har en lång väg att gå innan de har samma elanvändning som USA och Ryssland per capita. För det måste de öka sin energianvändning flera gånger om. I många andra delar av världen är elanvändningen än mindre per person och år.

Storförbrukare per capita

Det är många gånger mer intressant att se på elanvändningen per capita i de olika länderna. Då ser bilden väldigt annorlunda ut. Det visar sig att Island och Norge använder mest energi per person och år i hela världen. År 2006 var Islands elanvändning uppe i över 31 000 kWh per person och år. Norge var inte mycket sämre år 2008, då de använde nästan 28 000 kWh per person det året. Andra storförbrukare är Finland, Kanada och Sverige. I arabvärlden görs det också av med en hel del energi per capita. Kuwait, Qatar, Förenade Arabemiraten och Bahrain använder i snitt ungefär lika mycket energi per capita som det kalla Sverige som förbrukar knappa 15 000 kWh per person och år. Dessa siffror blir ännu mer intressanta när man tittar på snittet inom EU och världen. I EU är snittförbrukningen knappa 6 000 kWh per person och år och den globala snittförbrukningen ligger på 3 300 kWh per år. I USA, som ses som en enorm energianvändare, används i snitt 13 000 kWh per person per år, alltså något mindre än i Sverige.

Småförbrukare per capita

Ryssland må producera en hel del el, men per capita landar landet på knappt 7 000 kWh. Kina kommer än så länge inte i närheten av detta, utan hamnar på en summa om 2 584 kWh per person, och Indien enbart på 502 kWh. I Afrika och i Polynesien samt Karibien hittar vi de länder som förbrukar minst el per capita. Burundi och Sierra Leone har, liksom Gazaremsan, jumboplatsen i listan. Dessa områden förbrukar klart mindre än 20 kWh per år. Andra länder som använder mycket sparsamt med el är Somalia, Haiti, Mali, Etiopien, Rwanda, Niger, Eritrea och Madagaskar.

Utveckling

Elförbrukningen i världen år 2010 har i runda slängar ökat med 70 % jämfört med år 1990. Ökningen fortsätter i oförminskad takt, och produktionen ökar inom de flesta energiområden. Än så länge är det i första hand väst som är storförbrukare av energi sett till capita, men skillnaderna minskar globalt. Det enda energislag som inte ökat i omfattning vad gäller elproduktion är olja, som hålls relativt konstant. De största ökningarna ses inom kärnkraften, vattenkraften och naturgasen. Även bioenergi, vindkraft och andra återvinningsbara energikällor ökar i betydelse. Det gäller särskilt i västvärlden, där miljömedvetenheten kanske är något större än i de länder som har fullt upp med sin egen ekonomiska utveckling.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer