Elstöd – en statlig ersättning för höga elkostnader

Om samhället bedömer att elkostnaderna plötsligt blir ett hot mot stabiliteten i hushållens ekonomi, kan staten betala ut ett så kallat elstöd till svenska elabonnenter. Under 2023 betalade staten ut ett kontantstöd till svenska elabonnenter som kompensation för kraftigt ökade elpriser föregående år.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 02.27.2023 13:44

Bakgrund till elstödet

I slutet av 2021 började priserna på el stiga kraftigt. Denna utveckling fortsatte under 2022 och då ingen vändning var i sikte beslutade den svenska regeringen att införa ett elstöd till svenska elabonnenter. Liknande stöd finns i de flesta europeiska länder.

Orsakerna till den skakiga elmarknaden kan vara flera. Många analytiker pekar på att det i grunden inte produceras tillräckligt med energi i Europa när abonnenterna behöver den. Andra bedömare anger spelreglerna på den avreglerade och avnationaliserade elmarknaden i Europa som orsak till höga elkostnader.

Eftersom elbehovet stadigt ökar och elproduktionen har svårt att hänga med i svängarna är det troligt att elpriset kommer att svänga även framöver.

Så fungerar elstödet

De första elstöden betalades ut under 2023. Det är inte klart hur länge den här stödformen kommer att finnas kvar, men troligt är att framtida elstöd kommer att bygga på samma förutsättningar som de första paketen.

Den väg som Sverige har valt bygger på utbetalning av kontantstöd baserat på tidigare förbrukning. Andra länder har istället valt att till exempel slopa momsen eller på andra sätt sänka räkningarna.

Utbetalningen sker via Försäkringskassan och hur mycket abonnenterna får tillbaka beror på var de bor och hur mycket el de har förbrukat. Det handlar om över 60 miljarder kronor i de första rundorna och pengarna tas från Svenska kraftnät som har byggt upp stora summor i så kallade kapacitetsavgifter. Dessa pengar har en gång i tiden kommit från abonnenenter och därför kan man se det som en återbetalning till hushållen.

Läs mer: Frågor och svar på regeringens hemsida

Elstödspaketen

Följande elstödspaket är beslutade och planerade. Det kan följas av ytterligare stödpaket, bland annat beroende på hur elpriset utvecklar sig.

  • Elstödspaket 1. Riktar sig till invånare i elprisområde 3 (0,5 kr/kWh) och elprisområde 4 (0,79 kr/kWh). Bygger på förbrukningen 1 oktober 2021–30 oktober 2022.
  • Elstödspaket 2. Riktar sig till samtliga hushåll. I elområde 1 och 2 utgår 0,9 kr/kWh. I elområde 3 1,26 kr/kWh och i elområde 4 1,29 kr/kWh. Bygger på 80% av förbrukningen i november och december 2022.
  • ¨
  • Elstödspaket 3. Riktar sig till företag.
  • Elstödspaket 4. Riktar sig till elintensiva företag.

Så får du elstödet

Som hushållsabonnent behöver du inte göra något. Ersättningen för de höga elkostnaderna betalas ut automatiskt via Försäkringskassan.

Banken som sköter detta är Swedbank och om man inte har sitt konto i Swedbank kan man antingen anmäla ett konto eller lösa in en utbetalningsavi via bankens hemsida.

Elstöd är en relativt ny företeelse och det framtida behovet är oklart. Det är dock troligt att formen för eventuellt kommande elstöd kommer att vara ungefär som de första paketen.

Läs även: Avbrottsersättning vid strömavbrott