Träd har fallit över elledningar

Vilka rättigheter har jag som kund vid strömavbrott?

Det är inte ovanligt med strömavbrott. Stormar, snöoväder och grävskopor kan förstöra ledningarna. IT-problem och styrfel kan mörklägga stora områden. Även planerade strömavbrott på grund av elarbeten kan ge tusentals kronor i ersättning. Här är reglerna för hur du som elkund kompenseras när nätägaren inte lyckas leverera ström till dig.

Bild på artikelförfattaren Dag Kättström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 14.11.2019 09:40

Längre avbrott

Kortare elavbrott är tyvärr inget skäl för ersättning. Som konsument kan du ringa till bolaget och uppmärksamma dem om problemet. Strömavbrottet måste pågå i mer än tolv timmar för att du som elkonsument ska få rätt till ersättning från elbolaget.

Om avbrottet pågår mellan 12 och 24 timmar har du rätt till en ersättning som motsvarar 12,5 procent av den årliga nätavgiften. Ersättningen varierar beroende på vilken förbrukning fastigheten har och vilken typ av huvudsäkring som används.

Om avbrottet är längre än 24 timmar blir ersättningen ännu högre, men den blir aldrig högre än tre nätårsavgifter.

Strömavbrottets längd Minsta ersättning i kronor
12 timmar 1 000
1 dygn 2 000
2 dygn 3 000
3 dygn 4 000
12 dygn 13 000 (maxersättning)

Undantag

Det finns en del undantag i regeln om ersättning vid strömavbrott. Det gäller bland annat om avbrottet och längden på avbrottet anses ligga utanför nätbolagets kontrollansvar. Även om nätföretaget kan påverka elavbrottet beräknas tidsperioden för ett avbrott under en sammanhängande period.

Strömavbrottet anses som helt avslutat när elektriciteten är tillbaka i sammanhängande två timmar. Om elen sedan försvinner igen, påbörjas en ny avbrottsperiod. Om en storm som orsakat avbrottet inte avtar, eller om mörkret förhindrar nätbolaget från att åtgärda elavbrottet, minskas också den ersättning som varje kund får.

Planerade avbrott

Nätbolaget kan också bli ersättningsskyldiga till konsumenter som drabbas av planerade avbrott. Sådana avbrott måste aviseras i god tid till alla som kan drabbas. Det handlar om att för att kunderna ska ha möjlighet att anpassa sina liv och verksamhet efter avbrottets längd.

Hur kan jag få ersättning?

Det är nätbolaget som betalar ut ersättningen för elavbrottet, eftersom de ansvarar för elleveransen till de fastigheter som ligger inom deras nätområde. Det är också de som automatiskt ska kreditera detta i fakturan till de drabbade kunderna.

Kunden ska inte själv behöva göra något för att få ersättningen och den ska helst betalas ut inom sex månader. Sker inte detta kan kunden kräva ersättning från bolaget och det bör göras inom två år från då elavbrottet inträffade.

Skadestånd

Förutom den allmänna regeln om ersättning vid längre elavbrott går det ibland att begära skadestånd från nätbolaget för förlorad arbetsinkomst, eller för de eventuellt extra utgifter som krävts på grund av avbrottet. Ibland täcks detta av den privata hemförsäkringen, annars kan också nätbolaget ersättningsskyldigt.

Det kan handla om allt från att varor skadats när de inte kunnat kylas, eller att det krävs merarbete eller resor på grund av strömavbrottet. Skadestånd måste begäras och det måste göras inom två år från skadetillfället.

För att skadestånd ska kunna bli aktuellt måste det finnas kvitton och annan dokumentation som styrker skadans faktiska ekonomiska värde. Om nätbolaget inte vill ersätta skadan eller förlusten kan ärendet tas upp i tingsrätten.

Läs även