VB Energi, eller Västerbergslagens Energi, erbjuder flera avtalsformer till bra priser över hela Sverige.

Elavtal hos VB Energi

VB Energi erbjuder elavtal med fast elpris, rörligt elpris (med möjlighet till timmätning), mixat elpris, säsongsmix eller vintersäkrat elavtal, samt avtal med lokalproducerad vattenel.

Om du väljer bolagets vattenel får du förnybar el från 100 procent vattenkraft, producerad i VB Energis 11 vattenkraftverk längs Arbogaån och Kolbäcksån. Den elen kostar endast 1 öre per kWh utöver ditt ordinarie elpris.

Om VB Energi

VB Energi är ett elbolag som bildades 1983 när Ludvika Elverk och Gränges Kraft slogs samman. Sedan 1999 ingår Fagersta Energi i bolaget.

Idag ägs VB Energi till 50,6 procent av Vattenfall samt till 28,6 respektive 20,8 procent av Ludvika kommun och Fagersta kommun.

Schysst elhandel

Genom att uppfylla 18 särskilda kundlöften har VB Energi certifierats som ett elbolag med Schysst elhandel. Certifieringen är framtagen av branschorganisaitonen Energiföretagen Sverige och innebär att du som kund kan känna dig trygg med ditt val av elbolag. Knappt en tiondel av Sveriges elbolag har blivit certifierade i dagsläget.