Varbergsortens Elkraft ger dig närproducerad och förnybar el till en låg kostnad.

Elavtal från Varbergsortens Elkraft

Om du vill teckna elavtal hos Varbergsortens Elkraft kan du välja mellan att teckna fastprisavtal (ett eller tre års bindningstid), rörligt elavtal eller timprisavtal. Med timprisavtalet baseras din kostnad på din faktiska elförbrukning timme för timme.

El från sol, vind och vatten

Alla bolagets kunder får 100 procent förnybar el utan extra kostnad.

Varbergsortens Elkraft producerar el från egna sol-, vind- och vattenkraftverk. Bolaget har ett vattenkraftverk och en solcellsanläggning i Veddige samt 5,57 vindkraftverk belägna i närheten av Ystad, Sundsvall och Varberg.

Om du är mikroproducent och har en egen liten elproduktionsanläggning kan du sälja din överskottsel till Varbergsortens Elkraft.

Om Varbergsortens Elkraft

Varbergsortens Elkraft är en ekonomisk förening med omkring 2900 medlemmar. Föreningen har elnät med cirka 11800 anslutna kunder i Varbergs och Marks kommun.

Genom dotterbolaget Varbergsortens Elförsäljning AB bedriver föreningen elhandel. Dotterbolaget Minikraft i Veddige AB sköter elproduktionen sedan 2001, som bland annat sker i bolagets vattenkraftverk, vindkraftverk och solcellsanläggning.

Föreningen bildades 1964, och när elmarknadens avreglerades år 1996 bildades Varbergsortens Elförsäljning AB.