Spotty var ett elbolag som erbjöd olika avtalsformer till låga priser. Den 1 juni 2022 meddelades att företagets elhandelsverksamhet skulle läggas ned. Elbolagets befintliga kunder har blivit anvisade till nya elhandelsleverantörer.

Spotty gick fram till oktober 2018 under namnet Nordiska Elbolaget. Innan dess var Spotty enbart namnet på bolagets mobilapp Spotty Energy, men småningom kom bolaget att ändra hela sitt varumärke till Spotty. Företaget fortsatt däremot vara detsamma och aktiebolagets namn var fortsatt Nordiska Elbolaget AB.

Hösten 2018 började företaget även leverera el i Österrike under namnet Spotty Energie.

Spottys elavtal

Spotty erbjöd både fasta och rörliga elavtal till sina kunder. Det fasta elavtalet hade en bindningstid på sex eller tolv månader.

För kunder med en årsförbrukning över 20 000 kWh kunde Spotty erbjuda bättre priser med deras rörliga elavtal.

Mikroproducentavtal

Den som producerar egen el kunde sälja sin överskottsel till Spotty genom att teckna ett mikroproducentavtal.