Skånska Energi är ett elbolag som levererar 100 procent förnybar, grön el.

Skånska Energis elavtal

Om du vill teckna ett elavtal hos Skånska Energi kan du välja elavtal med fast, rörligt, mixat eller vintersäkrat elpris. Du kan också välja avtalet Sommar-el för att få sommarpriser året om. Då blir ditt elpris ett snittpris på den el som bolaget köper in under sommarmånaderna.

I avtalen ingår helt förnybar och ursprungsmärkt EPD-el från 100 % förnybara energikällor.

Schysst elhandel-certifierat bolag

Bolaget är ett av de första elbolag att få Energiföretagens Schysst elhandel-certifiering. Certifieringen innebär bland annat att elbolaget uppfyller 18 särskilda kundlöften som ska gynna kunden och göra elhandeln trygg. Som kund kan du därför känna dig nöjd med ditt val av elbolag.

Kundnöjdhet

Skånska Energi har år 2021, 2019 och 2017 fått betyget mycket väl godkänt i Supportföretaget TMJ Groups undersökning om kundnöjdhet i energibranschen. Bolagets kunder uppskattar att Skånska Energi är ett lokalt elbolag med trevligt bemötande, lyhördhet, kunskap och tillgänglighet.

Om Skånska Energi

Skånska Energi bildades 1916 och är miljöcertifierat enligt ISO 14001-standarden. Bolaget producerar sin el i 13 egenägda vattenkraftverk. Totalt har Skånska Energi omkring 15 000 privat- och företagskunder.

Kraftringen äger sedan 2018 närmare 70 procent av bolagets aktier. De två bolagen delar lokaler med varandra i Lund.