Södra El är en elleverantör som säljer förnybar el till konkurrenskraftiga priser.

Södra El är en del av skogsägarföreningen Södra, som är Sveriges största producent av förnybar el från biobränsle. Södra El har ungefär 7000 elkunder och samarbetar med Jämtkraft.

Södra Els elavtal

Välj mellan fast elavtal, rörligt elavtal och det förvaltade elavtalet Södra Trygg. Med Södra Trygg får du ett stabilt, rörligt elpris som undviker kraftiga svängningar. Södra Els elhandelsexperter förvaltar då ditt elavtal och köper in el åt dig när priset är lågt.

Med elavtal från Södra El får du helt grön el från skog och biobränsle.

Sälj överskottsel

Du som producerar eller vill producera egen el kan sälja din överskottsel till Södra El. Installera en solcellsanläggning, producera el för eget bruk och sälj den el som du inte använder och blir över.