Sävsjö Energi (Seab) var ett kommunalägt elbolag som distribuerade el till kunder i Sävsjö och närliggande landsbygd.

Bolaget samverkade med det kommunalägda elbolaget Vetlanda Energi och Teknik (Vetab).

I juni 2016 beslutades att de två bolagen skulle fusioneras vid slutet av året, och 2017 bildades det gemensamma elbolaget Njudung Energi med dotterbolagen Njudung Energi Vetlanda och Njudung Energi Sävsjö.