PiteEnergi är ett modernt elbolag som bildades 1909. När du tecknar elavtal med PiteEnergi får du alltid 100 procent norrländsk förnybar el från sol- och vattenkraft.

Hållbara elavtal

Med PiteEnergi kan du välja fasta och rörliga elavtal eller flextavtal, vilket är ett avtal med vintersäkrat elpris. Bolaget erbjuder även ett timavtal, där du får betala för din elanvändning timme för timme. Elpriset följer då timpriset på elbörsen Nord Pool.

Du kan teckna avtal med PiteEnergi oavsett var i Sverige du bor, men elpriserna kan variera beroende på vilket elområde du bor i. Som privat- eller företagskund har du även tillgång till bolagets energi- och företagsrådgivare.

Miljöverksamhet

PiteEnergi är helägt av Piteå kommun, och består av moderbolaget PiteEnergi AB samt dotterbolaget PiteEnergi Handel AB. Bolaget arbetar aktivt med miljön – inte bara genom att leverera helt förnybar el, utan även genom bolagets tre solcellsanläggningar. 99 procent av elen PiteEnergi säljer kommer från vattenkraft och övrig energi kommer från solkraft.

Omtanke om Piteå

När du tecknar elavtal hos PiteEnergi hjälper du till med att utveckla Piteå. Dina pengar går nämligen tillbaka till kommunens parker, skolor och äldreboenden. Dessutom stödjer bolaget lokala idrottsföreningar och lokal kultur.