Oskarshamn Energi är ett elbolag som levererar prisvärd el främst till Oskarshamnregionen, men även resterande delar av landet.

Miljömedveten el

Du kan som kund hos Oskarshamn Energi välja att teckna rörliga elavtal med miljömedvetna tillval.

Oskarshamn Energi är ett miljöcertifierat elbolag som arbetar med högt miljömedvetande. Därför är all el från Oskarshamn Energi klimatneutral och producerad från helt koldioxidfria källor. Företagets koldioxidfria grundmix kommer från 53 procent förnybara energikällor och 47 procent kärnkraft.

Du kan även välja bolagets miljöavtal, som ger dig el från 100 procent vattenkraft, vindkraft, solkraft eller kärnkraft. Med avtalet OskarshamnsEl kan du dessutom få lokalproducerad och helt förnybar el, producerad från biomassa i bolagets kraftvärmeanläggning.

Om Oskarshamn Energi

Oskarshamn Energi ägs till lika delar av Oskarshamns kommun och E.ON. I Oskarshamn Energi-koncernen ingår moderbolaget Oskarshamn Energi AB och dotterbolaget Oskarshamn Energi Nät AB. Koncernen har totalt omkring 30 anställda.

Bolaget bildades som Oskarshamns Stads Elverk år 1900. Med över 100 års erfarenhet fortsätter Oskarshamn Energi idag att leverera klimatneutral el till såväl hem som verksamhet.