Nynäshamn Energi var ett elbolag som ingick i Lunds Energikoncernen AB.

2013 bytte Nynäshamn Energi namn till Kraftringen, då det nya namnet antogs av Lunds Energi-koncernen.

Nynäshamn Energi är sedan juni 2017 upplöst efter att ha fusionerats med elnätsföretaget Ellevio.