Nyköping Vattenkraft är ett kommunägt elbolag. Överskottet från bolaget går till att förbättra Sörmlands sjösystem.

Nyköping Vattenkraft säljer närproducerad och miljövänlig el till inköpspris. Elen produceras med kraftstationer i Nyköpingsån och är 100 % förnybar.

Vattenkraft har låg klimatpåverkan och är därför ett hållbart val. Nyköping Vattenkraft investerar i projekt som stödjer Nyköpingsån och motverkar negativ påverkan på fiskbeståndet, till exempel med hjälp av laxtrappor.

Elavtal från Nyköping Vattenkraft

Med Nyköping Vattenkraft kan du teckna rörligt elavtal med el till inköpspris. Inköpspriset baseras på elbörsen Nord Pools spotpris. I elavtalet ingår även ursprungsgarantier på el producerad med vattenkraft.