Mölndal Energi

Mölndal Energi AB

Besöksadress:
Aminogatan 21
431 53 Mölndal

Postadress:
Mölndal Energi AB
Box 34
431 21 Mölndal

Telefon: 031-86 65 00

Organisationsnummer: 556488-8518

Hos det miljömedvetna elbolaget Mölndal Energi får du prisvärd el från 100 procent förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft samt biobränsle.

Rörliga och fasta elavtal

Du kan som kund teckna elavtal med fasta och rörliga elpriser hos Mölndal Energi. Företagskunder som tecknar elavtal får el märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-stämpel, vilken är världens strängaste miljömärkning.

När det gäller energi täcker Mölndal Energi hela din behovskedja. Bolagets biobränsleeldade kraftvärmeverk Riskullaverket producerar både fjärrvärme och el. Dessutom köper bolaget upp el till konkurrensmässiga priser på den öppna elbörsen Nordpool, och distribuerar elen i sina egna, stabila elnät.

Om du har installerat solceller eller har vindkraft kan du sälja din förnybara överskottsel till Mölndal Energi – oavsett var du bor i landet. Läs mer om att sälja överskottsel här.