Hos det miljömedvetna elbolaget Mölndal Energi får du prisvärd el från 100 procent förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft samt biobränsle.

Rörliga och fasta elavtal

Hos Mölndal Energi kan du som privatkund teckna elavtal med rörligt pris eller timpris. Företagskunder kan teckna avtal med fast pris, rörligt pris eller ett portföljförvlatat avtal.

När det gäller energi täcker Mölndal Energi hela din behovskedja. Bolagets biobränsleeldade kraftvärmeverk Riskullaverket producerar både fjärrvärme och el. Dessutom köper bolaget upp el till konkurrensmässiga priser på den öppna elbörsen Nordpool, och distribuerar elen i sina egna, stabila elnät.

Köper din överskottsel

Om du har installerat solceller eller har vindkraft kan du sälja din förnybara överskottsel till Mölndal Energi – oavsett var du bor i landet. Läs mer om att sälja överskottsel här.

Mölndal är certifierat som ett Schysst elhandelsbolag av Energiföretagen.