Lysekils Energi Vind är ett dotterbolag till LEVA i Lysekil. De säljer 100 % förnybar, fossilfri och lokalproducerad el till konkurrenskraftiga priser.

Lysekils Energi Vind producerar hållbar el med hjälp av två vindkraftverk som är bland de största i Sverige – Elving och Elvira, belägna vid Humlekärr.

Elavtal från LEVA

Lysekils Energi Vind erbjuder elavtal till ett rörligt elpris. Kunder med låg årsförbrukning har också möjlighet att välja ett elavtal med en kombination av fast och rörligt elpris.

Med avtal kommer ursprungsgarantier från deras egen elproduktion samt från andra vindkraftverk och mikroproducenter i Lysekils kommun. På så vis kan de garantera att du som kund nyttjar lokal energi.

Sälj din el till LEVA

Är du mikroproducent av el? Då kan du sälja din överskottsel samt ursprungsgarantier till Lysekils Energi Vind.