Hedemora Energi är ett energibolag som ägs av Hedemora kommun.

Via dotterbolaget Hedemora Elhandel förmedlar de elavtal med lokalproducerad el. Hedemora Energi har i dagsläget ca 60 anställda.

Elavtal från Hedemora Energi

Hedemora Energi erbjuder elavtal med rörligt elpris, som baseras på inköpspriset för el i ditt elområde. I inköpspriset ingår bland annat ursprungsmärkning på el från hållbara energikällor.

Lokal elproduktion

Hedemora Energi producerar det mesta av elen i två egna kraftvärmeverk, där en större del av produktionen är helt fossilfri och förnybar. De äger också ett vindkraftverk i en lokal vindkraftspark i Garpenberg.

Sälj din el till Hedemora Energi

Är du mikroproducent av el? Om du producerar egen el genom en förnybar energikälla som sol, vind eller vatten kan du sälja din överskottsel till Hedemora Energi.