Härnösand Energi och Miljö (HEMAB) är ett elbolag som ägs av Härnösand kommun, i samarbete med Mälarenergi AB.

Elen är 100 % förnybar och lokalt producerad i bolagets egna vindkraftverk i Härnösand. Biobränslet som används består av biprodukter från skogsbruk.

Elavtal från HEMAB

Med Härnösand Energi och Miljö kan du teckna ett elavtal med fastpris under en avtalsperiod eller ett avtal med rörligt elpris. Det rörliga priset baseras på inköpspriset för el i området du bor i.

Sälj din el till HEMAB

Är du mikroproducent av el? Härnösand Energi och Miljö erbjuder elavtal till dig som producerar egen el med solceller eller vindkraftverk. HEMAB köper din överskottsel för spotpriset i ditt område ihop med ett generöst påslag.