Göta Energi

Göta Energi var ett elbolag som sedan 2017 ingick i samma koncern som Fortum. I december 2023 slogs Fortum och Göta Energi samman under varumärket Fortum.

I samband med sammanslagningen övergick Göta Energis kunder automatiskt till Fortum.