ETC El är ett elbolag som satsar på förnybar solel och solceller. Som kund får du därför miljövänlig och prisvärd el.

Bolaget har totalt sju solcellsparker över hela Sverige. Det innebär att ETC El är ett av de svenska elbolag med mest solel.

Rörligt elavtal

ETC El erbjuder elavtal med rörligt elpris. Då får du ett elpris som följer elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. En administrativ månadsavgift på 49 kronor tillkommer. Av denna summa går 19 kronor till solcellsinvesteringar. Som tillval kan du välja att lägga till 10 kronor i solcellstillägg för att investera ytterligare i solceller, förnybar energi och miljön.

Bra Miljöval-märkt el

Du som har elavtal hos ETC El får el som är märkt med Naturskyddföreningens Bra Miljöval-stämpel. Den innebär bland annat att din el är helt förnybar och att elproduktionen tar särskild hänsyn till naturen. Samtidigt bidrar du till miljöprojekt och ökar efterfrågan på förnybar elproduktion.