Enefit var ett elbolag som trädde in på den svenska elmarknaden 2018 och erbjöd digitala energilösningar, kundanpassade elavtal samt enbart förnybar el från vattenkraft.

I juli 2021 meddelades att företaget skulle sluta sälja el i Sverige. Enefits kunder togs då över av Skellefteå Kraft.

Enefit var en del av den statligt ägda, estniska energikoncernen Eesti Energia, som är den största energiproducenten i Baltikum. Koncernen har omkring 5 800 anställda och består av runt 20 företag i Sverige, Finland, USA, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Jordanien och Polen.

Vill du se aktiva elbolag? Se listan över Sveriges största elbolag.