Skellefteå Kraft är ett av Sveriges största elhandelsbolag. De erbjuder 100 procent förnybar och ursprungsmärkt el till både privat- och företagskunder.

Med mer än hundra års erfarenhet av branschen ser Skellefteå Kraft stor potential i vattenkraften som en framtida energikälla för Sverige. Bolagets mål är att deras energiproduktion ska vara helt förnybar till år 2040. Idag består Skellefteå Krafts energiproduktion av 89 procent förnybara energikällor från vattenkraft, vindkraft och biobränslen.

Elavtal för privatkunder

Hos Skellefteå Kraft kan du teckna fastprisavtal och elavtal med rörligt elpris. Du kan även välja tillägget DrömEl, där både du och Skellefteå Kraft skänker 0,25 öre per kWh till välgörenhets­insamlingen Min Stora Dag.

Om du väljer ett rörligt elavtal kan du komplettera med tillägget Timme för timme. Då betalar du för din timförbrukning av el, och på så sätt kan du enkelt påverka din elkostnad utifrån hur mycket el du förbrukar.

Skellefteå Kraft har inga anvisningsavtal. För dig som kund betyder det att du slipper betala onödigt höga avgifter om du inte aktivt har valt ett elavtal. Istället får du bolagets rörliga elpris utan bindningstid, om du inte själv väljer ett annat avtal.

I alla bolagets elavtal ingår helt förnybar, grön el utan extra kostnad.

Elavtal för företag

Som företagskund kan du och ditt företag välja mellan fast, rörligt och mixat elavtal. Du kan även välja elavtal med vintersäkrat eller förvaltat elpris. Förnybar el ingår i avtalen, och ditt företag kan även få personlig rådgivning och service.