Sedan den 1 oktober 2018 ägs Elverket Vallentuna av Ellevio. Det innebär att Elverket Vallentuna El AB har upphört som bolag, och Ellevio ansvarar för elnätet i Vallentuna.

Ny ansvarig för Elverkets elhandelsverksamhet är Skellefteå Kraft.

Elverket har haft en lång och stolt historia. De grundades redan 1919, ombildades till ett aktiebolag år 2001 och har sedan dess jobbat för att kunna leverera hållbara energilösningar.

Proffsigt, enkelt och hållbart

Elverket avsåg bidra till en mer hållbar framtid och en stor del av deras vision var att vara en positiv kraft framåt. Deras motto, ”proffsigt, enkelt och hållbart”, var något de hoppades uppfylla genom att bry sig om sina kunder, personal och samhälle.

Bolaget arbetade med förnybar och miljövänlig energi som komplement för att öka mängden energi från miljövänliga källor. Förutom att leverera el erbjöd Elverket också helpaketslösningar för de som vill installera solenergi i hemmet.