BestEl är ett västsvenskt samarbete som erbjuder billig och förnybar energi. Bolaget försörjer sina kunder med sol-, vind- och vattenkraftsproducerad el.

En sammanslagning

BestEl bildades år 2000 genom en sammanslagning av Bjärke Energi, Vara Energi och Västra Orusts Energitjänst. Sedan 2010 har BestEl ett samarbete med Göteborg Energi för att kunna erbjuda sina kunder mer konkurrenskraftiga priser.

Hållbart, nära och enkelt

BestEl arbetar långsiktigt för en hållbar utveckling, bidrar med personlig kundrådgivning och låter kundens perspektiv vara ledande i all sin enkelhet. Bolaget satsar på förnybar energi och du som kund kan välja att få 100 procent förnybar el.

Elbolaget har fasta, rörliga och mixade elavtal samt treårsavtal till både privat- och företagskunder.